-

Tross internasjonal usikkerhet ligger FNI på trendnivå

10. mars 2022

Gitt den internasjonale geopolitiske uroen som har inntruffet de siste ukene kunne en kanskje forvente et fall i FNI, men utviklingen indikerer en vekst på trend ved utgangen av februar.

FNI februar22.jpg

Figuren viser utviklingen i FNI-indeksen fra 2016 frem til i dag (28.februar)

Oppdaterte konjunkturtendenser


FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 28. februar. 

Til tross for stor internasjonal usikkerhet fortsetter konjunkturindeksen FNI å ligge på trendnivå. Med unntak av noen perioder med større fall har den gjort dette siden midten av 2021. Usikkerheten i estimatene er imidlertid stor, noe den har vært gjennom store deler av pandemiperioden.  

Om FNI-indeksen


Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontakter:

Referanse:
Denne artikkelen er først publisert på NTB Kommunikasjon/Retriever 9. mars: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/norsk-okonomi-tross-internasjonal-usikkerhet-ligger-fni-pa-trendniva?publisherId=89641&releaseId=17928332

;
Du kan også se alle nyheter her.