-

BI forsker utnevnt til Oslo-ambassadør

6. april 2022

Genaro Sucarrat er blitt utnevnt til Oslo-ambassadør av Oslo Convention Bureau. Målet er å få internasjonale konferanser til hovedstaden.

Sucarrat, som er førsteamanuensis ved institutt for samfunnsøkonomi, vant nylig konferansen «Conference of the International Association for Applied Econometrics – IAAE» til Oslo 23.-30. Juni 2023. Som et resultat av det, var han én av 33 som nylig ble utnevnt til «Oslo Conference Ambassador».

Oslo Convention Bureau, kongressavdelingen til VisitOSLO, motiverer og bistår det norske fag- og forskningsmiljøet i å ta på seg et vertsansvar for internasjonale konferanser.

- Vi har utnevnt Sucarrat til Oslo-ambassadør på grunn av hans engasjement og arbeid med å bringe IAAE konferansen til Oslo. Som vertskap har de skapt en unik mulighet for det norske fag- og forskningsmiljøet i å bli kjent internasjonalt, sier Kristin Guttormsen Overvaag, avdelingssjef kongress og arrangement i VisitOSLO.

Bidrar til nasjonal og internasjonal utvikling

Som Oslo-ambassadør har man mulighet til å være vertskap for en konferanse som er givende både på et profesjonelt og personlig plan.

- Det er spennende og utrolig kult å bli gitt denne utnevnelsen, men det må understrekes at min kollega Vasilis Sarafidis har vært mer sentral enn meg i å hente konferansen til Norge. Idéen om å søke var også hans. Det er fremdeles en del som gjenstår i forhold til planleggingen av konferansen, men å kunne få denne støtten ser vi på som veldig positivt for vertskapet, sier Sucarrat.Genaro Succarat

Ved å arrangere konferanse i Oslo, bidrar Genaro Sucarrat til at hans norske fag- og forskningsmiljø blir mer internasjonalt kjent.

Utnevnte ambassadører har mulighet til å fronte egen forskning blant fagfeller, øke oppmerksomheten rundt institusjon man jobber hos og bli med på å styrke Oslos omdømme og økonomi, både nasjonalt og internasjonalt.

Ambassadørprogrammet til Oslo Convention Bureau vil bistå IAAE-vertene i hele planleggingsfasen, samt gjennomføringen av konferansen. Dette gjøres gjennom et stort nettverk av lokale leverandører, inkludert Oslo kommune, konferansehoteller, aktivitetstilbydere og møteplanleggere.

Den offisielle utnevnelsen skjedde Mandag 28. Mars, hvor Oslo Convention Bureau hadde en offentlig seremoni på Grand Hotell i Oslo der også ordfører Marianne Borgen var tilstede. Det er første gang en slik ambassadørseremoni ble arrangert.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.