-

BI leverer nytt lederprogram til Maritime Bergen

7. april 2022

BI skal i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet levere et nytt lederprogram skreddersydd til Maritime Bergens medlemsbedrifter.

Hovedfokuset gjennom programmet er kompetansebygging som skal bidra til å løse næringens utfordringer knyttet til det grønne skiftet, digitalisering og mangfold.

Randi Lunnan 2

-Gjennom kunnskapsbygging og mentorordninger skal vi utdanne morgendagens ledere, og utstyre de med kompetanse til å løse noen av næringens største utfordringer i årene som kommer. Faglig innsikt, praktisk tilnærming gjennom oppgaver og prosjekter sørger for relevans, engasjement og god læringseffekt blant deltakerne, sier professor Randi Lunnan, fagansvarlig fra Handelshøyskolen BI og leder for BI Centre for Ocean Business. 

Programmet, som heter «next wave», består av fem moduler innen temaer som ledelse, strategi, omstilling og mangfold.

Lederprogram BM

– Vi skal gjennom Next Wave Maritime Leadership Program samarbeide med akademia og industrien, for å få frem flere forbilder samt synliggjøre og styrke maritim næringens posisjon som en attraktiv og verdensledende næring, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Viktig fokusområde

Programgjennomføringen og de de ulike modulene bygger på erfaringer fra tilsvarende programmer med andre selskaper og sektorer.

– Den maritime næringen er et viktig fokusområde for BI. I 2019 etablerte vi BI Centre for Ocean Business der vi blant annet er i gang med flere relevante forskningsprosjekter. Våre forskningsprosjekter fokuserer på strategisk forretningsutvikling, nye forretningsmodeller, og samarbeid i det grønne skiftet. Så samarbeidet med Maritime Bergen og HVL er en viktig milepæl i vår videre satsing der vi også ønsker å tilby aktuelle kompetanseutviklingsprogrammer rettet mot næringen, sier Lunnan.

Lederprogram BM 1

Next Wave Maritime Leadership Program lanseres på Nor-Shipping 2022 og starter høsten 2022 med 30 deltakere.

;
Du kan også se alle nyheter her.