-

Rekordår for vitenskapelig publisering

4. april 2022

Forskere fra BI publiserte 381 vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler i 2021. Det er en økning på nesten 20 prosent fra 2020. Det utgjør 508 publiseringspoeng, eller 1,28 poeng per vitenskapelig ansatt.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse offentliggjorde i dag publiseringstall for norske forskningsinstitusjoner i 2021. Med 1,28 poeng per vitenskapelig ansatt ligger BI på 8. plass blant forskningsinstitusjoner i Norge.

- BI skal være en ledende europeisk handelshøyskole. For å nå dette målet må våre programmer og kurs være forskningsbaserte. Det er derfor svært gledelig å se at BIs forskere bidrar sterkt med publikasjoner helt i toppen av internasjonal forskning, sier rektor ved BI Inge Jan Henjesand.

Graf som viser publiseringspoeng

Antall publiseringspoeng for Handelshøyskolen BI i perioden 2015-2021.

Økende vitenskapelig kvalitet

- Dette er veldig gode nyheter, og et resultat av flere år med målrettet arbeid for å styrke forskningen ved BI. Vitenskapelige publikasjoner er en av de viktigste måtene forskere deler innsikten sin på. Ved å publisere i gode fagfellevurderte tidsskrifter sikres kvaliteten på kunnskapen, noe som i neste rekke bidrar til at forskningen tas i bruk og har en samfunnspåvirkning. Fjorårets tall for BI er historisk gode og jeg vil rette en takk til alle de dyktige forskerne på BI, sier prorektor for forskning og fagressurser Hilde C. Bjørnland.

De beste vitenskapelige tidsskriftene kjennetegnes av høye siteringstall og utmerket vitenskapelig kvalitet. BI forholder seg spesielt til rangeringen til Chartered Association of Business Schools (ABS), som vurderer kvaliteten på vitenskapelige tidsskrifter innen næringsliv og ledelse på en skala fra 1-4.

Tidsskrifter rangert 3, 4 og 4* (4 stjerne) er blant de fremste innen fagfeltene sine globalt. Antall publiseringer i disse kategoriene har mer enn doblet seg fra 61 til 124 mellom 2015 og 2021.

Graf som viser topprangerte publiseringer (ABS 3-4*)

Antall topprangerte publiseringer (ABS3-4*) for Handelshøyskolen BI i perioden 2015-2021.

 

 

Fakta

  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse offentliggjør hver vår publiseringstall for norske forsknings-institusjoner.

  • BI vurderer vitenskapelig kvalitet i forhold til to indikatorer: Chartered Association of Business Schools (ABS), og tidsskrifter i topp 10 prosent av de med høyest impact factor.

  • ABS rangerer tidsskrifter på en skala fra 1-4. Tidsskrifter rangert 3, 4 og 4* (4 stjerne) er blant de beste innen samfunnsøkonomiske og økonomiske-administrative fagfelter.

  • Antall publikasjoner i den beste kategorien 4* økte fra 16 i 2020 til 17 i 2021, opp fra 4 i 2015.

  • BI jobber for at så mange som mulig av våre publikasjoner er tilgjengelig gratis gjennom såkalt open access. I 2021 var over 80 prosent av våre publikasjoner gratis tilgjengelige.

;
Du kan også se alle nyheter her.