-

Solide søkertall til BI

26. april 2022

Årets søkertall til Handelshøyskolen BI viser solid interesse for master- og bachelorprogrammer ved alle fire campuser. BIs masterstudier ved campus Bergen øker med 82 prosent sammenlignet med 2021.

– Hele organisasjonen har under pandemien demonstrert innovasjonsevne og fleksibilitet for å kunne tilby et godt digitalt utdanningstilbud. Dette har vi tatt med oss videre når vi nå har rettet fokuset fra pandemileveranse til moderne og gode læringsopplevelser også etter pandemien, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Suksess med mastertilbud i Bergen

Høsten 2019 markerte oppstarten for det første masterkullet ved BI campus Bergen. BI tilbyr nå to mastergrader i Bergen, Master of Science in Business og Master of Science in Leadership and Organisational Psychology.

– Det er til stor glede at interessen for masterprogrammene BI tilbyr i Bergen er så høy. Med dette går vi fra å ha hatt en god start på nyvinningen, til å virkelig etablere oss som en stabil tilbyder av masterprogrammer også på Vestlandet, sier Elisabeth Anfinsen Seim, direktør ved BI campus Bergen.

Antall søkere per 25. april 2022

Totalt antall søkere, Bachelor: 8087 (8120 i fjor)

 • Bachelor, Oslo: 4609 (4561 i fjor)
 • Bachelor, Bergen: 1887 (1918 i fjor)
 • Bachelor, Trondheim: 1207 (1202 i fjor)
 • Bachelor, Stavanger: 384 (439 i fjor)

Totalt antall søkere, Master: 2289 (2349 i fjor)

 • Master, Oslo: 2123 (2258 i fjor)
 • Master, Bergen: 166 (91 i fjor)

Totale søkere, internasjonale studenter: 1847 (1986 i fjor)

 • Internasjonale studenter, bachelor: 859 (943 i fjor)
 • Internasjonale studenter, master: 988 (1043 i fjor)
   

Rekordår i 2021

I 2021 hadde BI 20 prosent flere søkere sammenlignet med 2020. Søkertallene for 2021 er de beste i BIs historie.

– I 2022 er valgmuligheter som ikke var tilstede under Covid 19-pandemien igjen et alternativ. Dette kan medføre at flere velger studier utenlands igjen, eller ser større verdi av det å ha et friår. At vi opprettholder nivået fra 2021 er noe jeg er veldig fornøyd med, sier Henjesand.

Populære fagområder

Bachelorprogrammet i Creative Industries Management ved campus Oslo peker seg ut som det studiet som øker mest i antall søkere sammenlignet med fjoråret, med en oppgang på 36 prosent.

Andre studieretninger som opplever en solid fremgang sammenlignet med 2021 er bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring ved campus Trondheim (29 prosent), bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi (15 prosent) og master i forretningsjus og økonomi ved campus Oslo (30 prosent).

– Dette er svært gode tall som viser at etterspørselen etter programmene i BIs studieportefølje er stabilt sterk. At BI har attraktive studier med vitnemål som gir gode jobbmuligheter, og at vi har et godt læringsmiljø tror jeg blir lagt merke til av de som nå skal velge utdanning, sier Henjesand.

BI praktiserer løpende opptak og studenter kan søke helt frem til studiestart, men de aller fleste søkere forholder seg til den etablerte fristen gjennom Samordna Opptak, som var satt til 20. april i år.

Fakta

 • Handelshøyskolen BI har ca. 20.000 studenter.
 • BI er rangert av Financial Times som beste norske handelshøyskole siste seks årene.
 • BI er eneste handelshøyskole i Norge med de tre prestisjefylte internasjonale akkrediteringene AACSB, EQUIS og AMBA.
 • Hvert år har BIs bachelor- og masterprogrammer cirka 10.000 søkere.
 • Søkertallene er sammenlignet mellom 19. april i 2021 og 25. april i 2022.
 • Det er begrenset med antall plasser på hvert studieprogram. Faglig vurdering og karaktersnitt avgjør hvem som får plass. 
;
Du kan også se alle nyheter her.