-

Nytt masterprogram i tjenesteutvikling for helseledere

13. mai 2022

BI, Helsedirektoratet og KS lanserer et nytt masterprogram i tjenesteutvikling for helsetjenesten. Programmet skal gi ledere praktisk kompetanse til å gjennomføre endringer og skape nye innovative løsninger som møter utfordringer i sektoren.

Programmet starter opp høsten 2022, og er det tredje masterprogrammet innen helseledelse som tilbys ved BI.

Besøk av Helseminister - Topplederprogrammet for helsetjenesten 14

-Sammen med eksisterende kurstilbud vil det nye programmet gi den bredden av ledelseskompetanse som sektoren har behov for å løse utfordringer i årene som kommer. Programmet vil tematisere hvorfor det er viktig å tenke helhetlig og systemisk når man skal kontinuerlig arbeide med tjenesteutvikling, og hvordan ledere kan bidra i prosjekter, team og endringsprosesser, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Målsetningen med programmet er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge og gjennomføre en prosess for ledelse av tjenesteutvikling i egen virksomhet.

Programmet består av seks undervisningsmoduler, der tematiseringen av helse- og omsorgssektorens utfordringer kobles sammen på tvers.

Gjennom programmet vil deltakerne få kunnskap om hvordan de kan bidra til utvikling av seg selv som ledere, organisasjonen de leder og helse- og omsorgssektoren ved å kombinere teorier, metoder og verktøy innen ledelse.

Besøk av Helseminister - Topplederprogrammet for helsetjenesten 20

- Både sykehusene og kommunene står i årene fremover overfor betydelige utfordringer med å møte behovet for gode helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte. Vi trenger derfor flere dyktige ledere i helsetjenesten vår. Det nye masterprogrammet i tjenesteutvikling blir et viktig tilskudd til de etablerte studieprogrammene for helseledere og svarer konkret på behov fra tilbakemeldinger og evalueringer i sektoren, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Økende etterspørsel

Handelshøyskolen BI signerte i 2020 ny kontrakt med Helsedirektoratet om fortsatt leveranse av Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten i opptil åtte år til.

Besøk av Helseminister - Topplederprogrammet for helsetjenesten 07

Til sommeren vil rundt 1300 deltagere ha gjennomført programmet siden det startet opp i 2015. I 2022 bevilget regjeringen ytterligere 5 millioner, øremerket for å øke deltagelsen blant leger i den kommunale allmenn- og fastlegetjenesten.

Med programmene Strategisk ledelse og organisering for samarbeid i helsetjenesten (Topplederprogrammet) og Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten vil det nye programmet i ledelse av tjenesteutvikling gi den bredden av ledelseskompetanse som sektoren trenger for å imøtekomme dagens krav om og behov for tjenesteutvikling.  

-Forskning og utdanning knyttet til helse- og omsorg har vært et prioritert område for BI i mange år. Siden 2015 har vårt Senter for helseledelse dyrket frem et tverrfaglig forskningsmiljø med spesialister og flere store felles forskningsprosjekter, sier Henjesand.

;
Du kan også se alle nyheter her.