-

Millionstøtte til utvikling av BI Startup

6. juli 2022

Den Norske Handelsstand Understøttelsesfond gir to millioner kroner til utvikling at BI Startup for å etablere et inkubatorprogram, som skal hjelpe BI-entreprenører til å etablere seg i næringslivet.

Det nye programmet skal støtte studenter underveis i deres studier og i en avgrenset periode etter at studenter har mottatt sin grad, gjennom bistand fra blant annet serie-entreprenører som har lykkes med å kommersialisere sine ideer gjentatte ganger.

Start Up Road Show 2022 Stavanger  53

-De siste årene har vi sett en stor vekst i nye, spennende selskaper som har blitt etablert av BI-studenter under studier.  Samtidig ser vi at det er ofte oppstår et gap i den kritiske overgangen fra å være entreprenør i studier til å bli entreprenør i næringslivet og lykkes med kommersialisering av deres forretningsideer. Inkubatorprogrammet er tiltak for redusere voksesmertene til studentbedriftene og gjøre denne overgangen enklere, sier Dan Bjørke, leder av BI Innovasjon.

Pilotprosjekt

Inkubatorprogrammet skal i første omgang gjennomføres som et pilotprosjekt i perioden 2022 til 2024 sammen med Den Norske Handelsstand Understøttelsesfonds stipendiat Daniel Skogstad. 

Daniel Skogstad - monologue.ai 01

-Støtten fra BI startup har vært enestående underveis i mastergraden min på BI. Gjentatte ganger har BI startup kommet med avgjørende hjelp for å kunne ta prosjektet mitt videre i innovasjonsprosessen. Kombinasjonen med å være gründer og student på BI blir ikke bare lettere, men også mer naturlig siden BI startup hjelper studenter kontinuerlig med å ta i bruk teorien fra studiene inn i praksisen som gründer, sier Skogstad.

Målet er at erfaringene og resultatene fra pilotprosjektet gradvis standardiseres og blir en del av tilbudet BI startup gir til nye studenter.

Studenter som har en særlig god idé med høy innovasjons- og teknologi grad og som evner å utvikle selskapet er kandidater til inkubatorprogrammet. Kandidater med høye akademiske resultater vil prioriteres.

;
Du kan også se alle nyheter her.