-

Skaper forankring i finansnæringen

5. juli 2022

BIs rådgivende organ for finansnæringen er en viktig arena for å sikre at kurs og programmer som tilbys er relevant for sektoren.

Rådet møtes to ganger i året for å diskutere undervisningstilbud og relevante forsknings- og utviklingsområder BI anbefales å satse på. I tillegg bidrar rådet med innsikt og tilbakemeldinger for hvert studieprogram og sikrer at finansnæringens behov ivaretas ved evaluering og utvikling av nye programmer.

Runa Kerr

-Det er en nyttig møteplass å ha for BI og næringen selv. Vi diskuterer temaer som næringen er opptatt av og temaer som næringen ønskes at settes på dagsorden hos BI. Etter vårt syn er det svært viktig for å være relevant, sier Runa Opdal Kerr, leder av rådet og direktør for arbeidsliv i Finans Norge.

Utspring fra rådet

Møtene gjennomføres ved at en representant fra finansnæringen og BI innleder rundt et aktuelt tema.

-Dette skaper fin dynamikk for begge parter. For BI betyr det at man får et dypere innblikk i hva næringen er opptatt av, mens næringen får innsikt i aktuell forskning på BI. Det kan skape ideer for nye kurs og forskning. Et eksempel på dette er bærekraftkursene, som hadde sitt utspring fra rådet, sier Kerr.

I 2021 lanserte BI flere korte kurs innen bærekraftig finans for å gi deltakere kunnskap med faglig tyngde i et kompakt format. Kursene gjennomføres digitalt og har en varighet på totalt tre uker. Deltakere som gjennomfører tre kurs i en kursserie har muligheten til å formalisere utdannelsen med en eksamen.

-Kursene ble utviklet ut fra et stort behov i næringen om kompetanse innen bærekraft. Finans Norges årlige kompetanseundersøkelse «Kompetansesjekken» synliggjorde i fjor et stort behov for kompetansetilbud innenfor bærekraft, og resultatet fra årets undersøkelse gjentar behovet. Her snudde BI seg raskt og bidrar på en flott måte, avslutter Kerr.

Representerer finansnæringen

BI ved rektor oppnevner medlemmer til rådet, som skal ha 14 medlemmer til sammen. Seks av medlemmene kommer fra finansnæringen, en fra Finans Norge, en fra Finansforbundet og seks fra BI. Medlemmene har en funksjonstid på 4 år.

Rådet består av følgende medlemmer:

 • Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør Finans Norge (rådets leder)

 • Runar Wilhelm Henriksen, direktør Finansforbundet

 • Caroline Horn, organisasjonsdirektør Sparebank1 Utvikling

 • Anne Sigrun Moen, Konserndirektør People i DNB

 • Ida Berild Guldberg, direktør salgssenter og kontor Gjensidige

 • Svein-Arne Kausland, HR-direktør Tryg Norge

 • Siv Seglem, Administrerende direktør FinAut - Finansnæringens autorisasjonsordninger

 • Tore Bråthen, BI

 • Siv Jønland Staubo, BI

 • Morten Kinander, BI

 • Lise Hammergren, BI

 • Katrine Kirkebø, BI (administrativ leder)

 • Andreas Bilberg (rådgiver)

 

;
Du kan også se alle nyheter her.