-

BI lanserer mastergrad i rettsvitenskap

17. oktober 2022

NOKUT godkjenner Handelshøyskolen BIs søknad om å opprette et masterprogram i jus. BI kan dermed tilby en fullverdig juristutdanning.

– Dette er en veldig gledelig nyhet! Vi har jobbet med å opprette en fullgod jus-utdanning på BI over flere år. Vi har vært i tett kontakt med næringslivet og forvaltningen gjennom hele prosessen og er glade for å endelig kunne tilby en juridisk kompetanse som er etterspurt i samfunnet, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Karen Spens in the presidents office

BI vedtok å utvikle en bachelor og master i jus etter at Stortinget endret gradsforskriften i 2021 og åpnet for at alle utdanningsinstitusjoner kan tilby mastergrader innen rettsvitenskap, psykologi og teologi. BI tilbyr allerede en bachelor- og mastergrad i forretningsjus og økonomi, og vedtok nylig å opprette en bachelor i rettsvitenskap.

– BI har siden 90-tallet opparbeidet et juridisk forsknings- og undervisningsmiljø i Europatoppen. Med denne godkjenningen utfordrer BI etablerte juridiske fagmiljøer i Norge og tilbyr en grad som gjør at kandidatene vil kunne bli jurist. Studentene vil få et studium som kombinerer praktiske ferdigheter med en forståelse av hvordan økonomien fungerer, og inngående kunnskap om komplekse nasjonale og EU-rettslige kapital- og markedsreguleringer, sier Morten Kinander, instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

Morten Kinander

Instituttet har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus, skatterett, arbeidsrett, eiendomsmegling og økonomisk historie, samt et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, klimastrategier og politisk økonomi.

NOKUT ga i juli 2022 beskjed om at BI måtte styrke det juridiske fagmiljøet ytterligere for å få godkjent masterutdanning i rettsvitenskap. Som følge av dette ansatte BI i høst Johan Boucht fra Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten, Ellen Johanne Eftestøl fra Juridisk fakultet ved Helsingfors Universitet og Jon Petter Rui fra Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

;
Du kan også se alle nyheter her.