-

Prognosene i nasjonalbudsjettet var rimelige da de ble utarbeidet

13. oktober 2022

Førsteamanuensis Genaro Sucarrat ved BI og Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB har evaluert prognosene i nasjonalbudsjettet.

“MATIA sier…”, en uavhengig og ekstern evaluering av prognosene, konkluderer med at prognosene var rimelige på tidspunktet de ble utarbeidet. I dette arbeidet har Sucarrat og Aamdal bl.a. brukt Makroøkonomiske tidsserieanslag (MATIA), en økonometrisk prognosemodell utviklet ved Handelshøyskolen BI.

Statsbudsjettet er basert på prognosene i nasjonalbudsjettet, og noen av disse prognosene er sannsynligvis utdaterte nå. Grunnen til dette er høyere inflasjon og lavere økonomisk vekst enn ventet siden arbeidet med Statsbudsjettet startet.

– Anslagene i budsjettet for 2023 er mer usikre enn normalt. Det er særlig tre grunner til dette. For det første har krigen i Ukraina gitt store utslag i energimarkedene og andre markeder. For det andre har verden vært gjennom en pandemi med kraftig fall i aktiviteten, fulgt av en sterk gjeninnhenting og kraftig inflasjon. For det tredje har utsiktene i mange land endret seg vesentlig over sommeren, dels som følge av renteøkningene, sier ifølge Sucarrat og Aamdal.

Rapporten “MATIA sier…” er tilgjengelig via https://www.sucarrat.net/matia. Det er 4. året på rad rapporten publiseres.

;
Du kan også se alle nyheter her.