-

Statsbudsjettet 2023: Stabile rammevilkår for BI i krevende tider

6. oktober 2022

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene for utdanningssektoren og faser samtidig ut de ekstraordinære koronatiltakene i deres forslag til statsbudsjett for 2023, som preges av energikrise og krig i Europa.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 bevilges Handelshøyskolen BI 451,6 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 28,6 millioner kroner fra 2022.

– I krevende tider er stabile rammevilkår og investering i kompetanse noe av det viktigste Norge kan gjøre for å sikre innovasjonsevne, konkurranseevne og arbeidsplasser. Det er viktig at regjeringen sørger for en aktiv kompetansepolitikk og følger opp med tiltak som kan bidra til å utvikle et arbeidsliv i stor endring, samtidig som støttetiltakene fra koronapandemien fases ut, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Karen Spens in the presidents office

Regjeringen foreslår å bevilge 42,8 milliarder kroner til universitetene og de statlige og private høyskolene i 2023. Det er en realvekst på 0,3 prosent. Det er 6,7 milliarder kroner mer enn i 2019, som var det siste budsjettet før de ekstraordinære koronatiltakene. Samtidig øker den nominelle satsingen på forsking og utvikling med 1,1 milliarder kroner, som er en realnedgang på 1,1 prosent fra 2022.

– Etter to år med pandemi må vi mer tilbake til normalen. Likevel viderefører og øker vi nivået fra 2022, og det har aldri vært foreslått mer penger til fagskolene, høyskolene og universitetene. Det viser at regjeringen, også når budsjettet er stramt, prioriterer forsking og utdanning, sier forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Ole Borten Moe på BI Oslo 38

Nye forslag for utdanningssektoren

Regjeringen foreslår å innføre studieavgift for studenter som kommer fra land utenfor EØS og Sveits. Studieavgiften vil gjelde studenter som tar hele utdanningen i Norge. På samme måte som norske utvekslingsstudenter kan ta deler av utdanningen gratis i mange land, skal utvekslingsstudenter som kommer til Norge også slippe å betale, ifølge regjeringen.

I 2023 foreslår også regjeringen å gi tilskudd til 1650 nye studentboliger og øke utdanningsstøtten med 85,3 millioner kroner for å justere for prisvekst.

Endring i BIs bevilgning:

  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med åpen ramme (studiepoeng, ferdigutdannede kandidater, utveksling og doktorgradskandidater): økning på 17,7 mill. kroner.
  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med lukket ramme (inntekter fra EU, Norges forskningsråd og regionale forskningsfond, inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) og publiseringspoeng): økning på 0,4 millioner kroner.
  • Justering for prisjustering: økning på 12,7 millioner kroner.
  • Andre justeringer: Reduksjon på 1,8 mill. kroner som følge av studieplasser, studieavgift utenfor EØS og inndekning satsinger.  

Fakta:

  • Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Statsstøtten utgjør ca. 20 % av stiftelsens omsetning.
  • Finansiering av høyskoler og universitet består av ulike deler. En del er basisstøtte, en del er basert på resultater og fordeles uten noen forhåndsdefinert ramme, og den siste delen er basert på resultater som omfordeles mellom institusjonene innenfor en lukket ramme.
;
Du kan også se alle nyheter her.