-

Arbeidsmarkeds­undersøkelsen 2023: 97 prosent av masterstudentene i jobb

28. februar 2023

Konsulenter, analytikere og revisorer er de vanligste stillingstitlene for nyutdannede studenter med mastergrad fra BI. Ifølge BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2023 var 97 prosent i jobb 6 måneder etter graduering.

De nye tallene viser en oppgang fra 95 prosent i fjorårets undersøkelse og 86 prosent i pandemiåret 2021. Blant BIs Siviløkonomer er 97 prosent i jobb seks måneder etter endt utdanning, mot 94 prosent i fjorårets undersøkelse.

"En av våre viktigste oppgaver som utdanningsinstitusjon er å sørge for at studentene våre får ferdigheter som trengs for å lykkes når de skal ut i jobb og bruke det de har lært i praksis."

"Når så godt som alle masterstudentene har fått seg jobb etter graduering vitner det om at studentene våre har en kompetanse som har stor etterspørsel i et arbeidsmarked med høy temperatur" sier rektor Karen Spens ved Handelshøyskolen BI.

I jobb før graduering

Ifølge årets arbeidsmarkedstall hadde til sammen 89 prosent av masterstudentene fått jobb før fullførte studier, en oppgang fra 83 prosent i fjor. På bachelornivå hadde 60 prosent av studentene skaffet seg jobb før graduering. Seks måneder etter endt studie er 87 prosent av bachelorstudentene i jobb.

Bank-, finans- og forsikringsbransjen ansetter flest BI-studenter totalt sett (bachelor og master), etterfulgt av konsulentbransjen, IT-bransjen, og eiendomsmegling.

Gjennomsnittlig lønn for nyansatte BI-studenter med master økte med 7,1 prosent, fra 515.000 til 551.000. For bachelorstudenter økte gjennomsnittslønnen med 5,9 prosent til 476.000.

Fakta

  • BIs arbeidsmarkedsundersøkelse (AMU) gjennomføres hvert år.
  • I år ble undersøkelsen sendt til 3880 studenter. 1288 svarte, tilsvarende 37 prosent av mottakere.
  • 97 prosent av studentene (bachelor og master) mener et vennlig arbeidsmiljø er en viktig eller svært viktig faktor når de ser etter jobb.
  • Over 90 prosent mener spennende arbeidsoppgaver og muligheter for personlig og profesjonell utvikling er viktig eller svært viktig.
  • 82 prosent mener lønn er viktig eller svært viktig.
;
Du kan også se alle nyheter her.