-

BI får 4,2 millioner til forskning på bygg- og anleggsbransjen

14. februar 2023

AF‐gruppen, Backe, Multiconsult, Norconsult, OBOS, Statsbygg og Veidekke går sammen for å finansiere BIs gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser for en periode på tre år.

– I 2023 feirer BI 80 år med samfunnspåvirkning. En helt sentral del av dette er vårt nære og langsiktige partnerskap med næringslivet. Det gjør at forskningen vår er relevant for spørsmålene ulike bransjer står ovenfor og at vi utdanner studenter med kunnskapen og ferdighetene det er behov for i arbeidslivet, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Karen Spens.

Gaveprofessoratet skal brukes for å videreutvikle BIs fagmiljø knyttet til forskning, utdanning og kunnskapsformidling innen den norske bygg‐, anlegg‐ og eiendomsnæringen.

Dette fagmiljøet ivaretas i dag av Senter for byggenæringen ved BI, som ble etablert i 2005 med formål om å tilføre næringen et fagmiljø med handelshøyskoleprofil.

Ragnhild Kvålshaugen 01

– Bygg- og anleggsnæringen står for en stor andel av Norges CO2-utslipp og avfallsproduksjon. Om næringsaktørene skal nå sine klimamål, må de samarbeide om innovasjon for å utvikle sirkulære forretningsmodeller og utnytte potensialet i digital teknologi. Gjennom dette gaveprofessoratet bidrar Handelshøyskolen BI med forskningsbasert kunnskap som hjelper næringen å lykkes med disse endringsambisjonene, sier innehaver av gaveprofessoratet Ragnhild Kvålshaugen.

Innehaveren av gaveprofessoratet, som er tett koblet til Senter for byggenæringen, skal initiere og gjennomføre forskning og utdanningsprogrammer, Ph.d.‐utdanning, og formidle resultatene av forskningen i vitenskapelige publiseringskanaler og til næringen og samfunnet for øvrig.

Finansieringen skjer ved at hver av de syv selskapene gir en årlig gave på 200.000 kroner til BI.

;
Du kan også se alle nyheter her.