-

Gjensidige støtter framtidig talent

20. april 2023

I forbindelse med Handelshøyskolen BIs 80-årsjubileum går Gjensidige inn som partner med BI. Avtalen varer over tre år og hensikten er å etablere arenaer for samarbeid og støtte studentaktiviteter.

Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren legger spesielt vekt på viktigheten av å tiltrekke, utvikle og beholde kompetanse og talent.

Geir Holmgren

- Kompetanse og verdier står sterkt i Gjensidige, og vi jobber aktivt med å utvikle vår kompetanse og vår bedriftskultur videre i tråd med endringene og behovene vi ser i markedet. Samarbeidet med BI legger til rette for gjensidig læring gjennom blant annet studentaktiviteter og profilering av karrieremuligheter. BI er også et betydningsfullt og rikt kompetansemiljø som det betyr mye for oss å ha en nær relasjon til.

Gjensidige-stipend

En viktig aktivitet i avtalen er opprettelsen av et Gjensidige-stipend (scholarship) som både potensielle bachelor- og masterstudenter kan søke på. Stipendet vil håndteres etter gjeldende akademiske kriterier og retningslinjer.

IMG_6705.jpg

- Vi ser fram til et godt samarbeid med Gjensidige. Dette partnerskapet er strategisk viktig for å bidra til å bygge bro mellom akademia og næringslivet. Samarbeidet vil definitivt komme studentene våre til gode, sier rektor ved BI, Karen Spens.

Nysatsing fra BI

I forbindelse med 80 års-jubileet lanserer BI et utdanningsfond og forskningsfond. Hensikten er å legge til rette for at bedrifter og enkeltpersoner kan støtte framtidig talent gjennom ulike studentaktivteter og forskningssamarbeid.

For mer informasjon om partnerskap, stipender og finansieringsmuligheter, ta kontakt med sjef for Alumni og eksterne relasjoner ved BI, Birte Marie Horn-Hanssen.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.