-

BI blir medlem i Oslo Science City

24. april 2023

Som medlem i Norges første innovasjonsdistrikt skal Handelshøyskolen BI bidra til å styrke og videreutvikle forskning, næringsliv og utdanning i Norges mest kunnskapsintensive område.

Med BIs medlemskap samler Oslo Science City nå til sammen 8000 forskere, 40 000 studenter og 300 oppstartsbedrifter.

– Et bredt samarbeid med næringsliv og samfunn er avgjørende for alle høyere utdanningsinstitusjoner. Det bidrar til at forskning tas i bruk og til at våre studenter får kunnskap og ferdigheter som er relevante og etterspurt. Oslo Science City er en viktig arena der ulike organisasjoner samarbeider for å løse felles samfunnsutfordringer. Jeg er veldig glad for at BI endelig er blitt medlem, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Karen Spens.

Medlemsorganisasjonen Oslo Science City skal gjennom aktiv kunnskaps-, nærings- og områdeutvikling være en tilrettelegger for styrket samspill mellom forskningsmiljøer, studenter, myndigheter og nærings- og finansaktører. Dette skal bidra til å øke den norske innovasjonskraften, styrke omstillingsevnen og sikre langsiktig verdiskaping over hele landet.

Styrker båndene med andre medlemmer

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er styreleder i Oslo Science City. Han synes det er svært hyggelig å ønske BI velkommen som nytt medlem:

– Dette innebærer ingen utvidelse av det geografiske området for Oslo Science City, men bidrar til at vi utvikler innovasjonsdistriktet på en best mulig måte. Vi vil nyte godt av BIs kompetanse som komplementerer andre aktører, og jeg er sikker på at dette vil styrke båndene mellom BI og de andre medlemmene i medlemsforeningen. Dette er til felles beste og ikke minst til Oslos og Norges beste, sier Stølen.

Stor forsknings- og innovasjonskraft

Administrerende direktør i Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye, fremhever BIs sterke forskningsmiljøer innen ledelse, økonomi, finans, innovasjon og entreprenørskap som en viktig ressurs i arbeidet med å bygge et verdensledende innovasjonsdistrikt i Oslo. I tillegg understreker hun at BIs medlemskap er viktig for Oslo Science Citys mål om å koble den neste generasjonen av forskere og innovatører tettere sammen med ledende kunnskapsmiljøer innen akademia og næringsliv.

– Når Oslo Science City nå har Universitetet i Oslo, BI og flere forskningsinstitutter på internasjonalt toppnivå som medlemmer, mønstrer vi en faglig tyngde og bredde innen forskning og innovasjon som blir lagt merke til internasjonalt. I tillegg har vi en enorm innovasjonskraft i 40 000 studenter med nye ideene og perspektiver som kan hjelpe oss å videreutvikle et innovasjonsdistrikt i verdensklasse, sier Wergeland Sørbye.

Fakta

  • Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt, grunnlagt i 2019. Innovasjonsdistriktet dekker området fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Campus Radiumhospitalet
  • Medlemsforeningen Oslo Science City består av 16 medlemmer: BI, UiO, Oslo kommune, investeringsselskapet Ferd, Oslo Cancer Cluster, SINTEF, Forskningsparken i Oslo, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Studentsamskipnaden SiO, Oslo Pensjonsforsikring, Opplysningsvesenets fond, Bertel O. Steen, Transportøkonomisk institutt og Norsk Regnesentral.
  • Styret i Oslo Science City består av eier- og topplederrepresentanter fra alle medlemsorganisasjonene. UiO-rektor Svein Stølen er styreleder.
;
Du kan også se alle nyheter her.