-

Utdeler prestisjefylt «Merittert Underviser»-tittel

16. mai 2023

Fem faglige får status som merittert underviser for første gang ved Handelshøyskolen BI.

Utnevnelsen skjer på bakgrunn av foreleseres dokumenterte undervisningspraksis og kompetanse. Tittelen er en viktig bidragsyter for å utvikle en kultur for læring, basert på forskning og erfaring innen tematikken som de som får utnevnelsen underviser i.

Giovanni Pagliardi fra institutt for finans, Morten Erichsen og Nina Vogt fra institutt for markedsføring, Cathrine von Ibenfeldt fra institutt for kommunikasjon og Espen Andersen fra institutt for strategi har alle fått den livslange utnevnelsen blant totalt 12 søkere fra ulike campuser og institutter.

Ingunn Myrtveit

–Gratulerer til de fem vinnerne av merittert underviser. Dette er en anerkjennelse av fem av våre fremragende undervisere, som over tid har jobbet systematisk med læring og undervisning. Prisene er også en viktig anerkjennelse av viktigheten av å utvikle en kultur som fremmer innovasjon i undervisning, sier Ingunn Myrtveit, Prorektor for forskning og fagressurser ved Handelshøyskolen BI.

Økt fokus på undervisning

I 2022 besluttet ledelsen å innføre et system for å utnevne meritterte undervisere, i tråd med BIs strategi for fremragende undervisning og Stortingsmelding 16 om å tilby oppdatert og relevant utdanning som motiverer til læring og gjennomføring.

–Det var svært gledelig å bli invitert som sensor (assessor) i den første runden av Meritterte Undervisere på BI. Enda mer gledelig var det å få kjennskap til all den gode undervisningspraksisen søkerne hadde dokumentert. Kvaliteten på søkerne var generelt veldig høy og flere dokumenterte fremragende undervisningspraksis. De som ikke fikk utnevnelsen denne ganger virker stort sett å være på riktig vei for en fremtidig utnevnelse, sier Professor Rune Hjelsvold fra NTNU.

De som får utnevnelsen mottar en lønnsøkning på 30.000 kroner, i tillegg til 20.000 kroner som er øremerket for pedagogisk utvikling i undervisning.

Komiteen som vurderte utnevnelsen bestod av følgende personer:

  • Professor Rune Hjelsvold, NTNU (ETP)
  • Professor Jan Ubøe, NHH (ETP)
  • Studentrepresentant fra BISO: Marthe Sørvaag Hanssen
  • Professor Nina Veflen fra institutt for markedsføring (leder)
  • Professor Benedicte Brøgge fra institutt for kommunikasjon og kultur
  • Professor Hilde C. Bjørnland – fra Institutt for samfunnsøkonomi

 

;
Du kan også se alle nyheter her.