-

BI anerkjent for god bærekraftsrapportering

10. juli 2023

Blant mer enn 880 handelshøyskoler globalt, har BI blitt anerkjent av FN for sin bærekraftsrapportering.

I juni ble BI anerkjent for sin rapport om bærekraft og ansvarlig ledelse for 2022  av PRME Excellence in Reporting Award i New York. 

Den årlige prisutdelingen organiseres av Principles for Responsible Management Education (PRME), et initiativ støttet av FN. PRME er et nettverk av internasjonale handelshøyskoler som jobber for integrering av bærekraft og ansvarlig ledelse i utdanningsinstitusjoner over hele verden. BI er et av medlemmene sammen med blant annet INSEAD, HEC, University of St. Gallen, IESE, HAAS Berkeley, og Cornell.

Bærekraftsrapportering – et verdifullt verktøy

Bærekraftsrapportering er en av PRMEs søyler og anses som et verktøy for intern og ekstern ansvarlighet, en ressurs for innflytelsesrik historiefortelling og et strategisk dokument for skoler i deres akkrediteringsprosesser.

“PRME-rapporteringen hjelper oss med å reflektere over våre prestasjoner og områder som kan forbedres. Rapporten fungerer også som en pådriver for å engasjere organisasjonen til å sette ambisiøse bærekraftsmål for de neste to årene”, sier Karen Spens, rektor ved BI.

Skoler oppfordres til å rapportere basert på de seks PRME-prinsippene - formål, verdier, metode, forskning, samarbeid og dialog. Prinsippene gjenspeiler viktigheten av å integrere bærekraft og ansvarlig ledelse i hele organisasjonen, og i alle aktiviteter ved skolen.

Prisen BI mottok for god bærekraftsrapportering i 2023.

Kontinuerlig anerkjennelse

For to år siden ble BI også tildelt en pris for fremdragende prestasjon, basert på sin rapport om bærekraft og ansvarlig ledelse for 2020. I 2023 ble BI tildelt en “Honorable mention” i kategorien Excellence in reporting – emerging. Kategorien vurderer skoler som har rapportert 2-4 ganger.

“BI er forpliktet til å forme mennesker og næringsliv for en bærekraftig fremtid. Den kontinuerlige anerkjennelsen av vår rapportering oppmuntrer oss til å opprettholde vårt mål om å bli en foregangsskole, hvor bærekraft er dypt integrert i vår undervisning, forskning, styring og drift", sier Spens.

Anerkjennelsen fra PRME bekrefter BIs engasjement for ansvarlig ledelsesutdanning og bidrag til å etablere høye standarder for ansvarlig og transparent rapportering. Med den raskt økende etterspørselen etter bærekraft, må BI kontinuerlig heve listen på alle innsatsområder.

Om PRME

Mer enn 880 handelshøyskoler er en del av PRME. Gjennom PRME oppfordres skolene til å engasjere seg i ulike plattformer og prosjekter som lar dem skalere opp sitt engasjement for å transformere forretnings- og ledelsesutdanningen, og fremme bærekraftsmålene.

Om PRME-prisen

  • Excellence in Reporting Award ble opprettet for å anerkjenne innsatsen som er lagt ned i å utarbeide det PRME kaller The Sharing Information on Progress (SIP) rapporter og for å anerkjenne innsatsen for transparens fra samfunnet.
  • PRME anerkjenner årlig fremdragende rapporter som vurderes av en komité bestående av fagfeller.
  • Evalueringen av rapporteringen fokuserer på kvaliteten på framdriftsrapporten, og ikke skolens ulike bærekraftsinitiativer som er beskrevet i den.
;
Du kan også se alle nyheter her.