-

De mest attraktive arbeidsgiverne blant økonomistudenter

14. juni 2023

I Universums landsomfattende kandidatundersøkelse for 2023 har over 10.000 studenter stemt frem Norges mest attraktive arbeidsgivere. Blant økonomistudenter troner DNB på topp, etterfulgt av Equinor og PWC.

Matias Rædergård, Christoffer Fafereng Jacobsen, Ronja Haugstad Larsen

Ifølge Universum er bank, revisjon og energi de bransjene som øker mest i attraktivitet. «DNB troner på topp blant økonomistudentene, noe de også har gjort de siste årene og har i et historisk perspektiv gjort det bra i flere kategorier. På andre- og tredjeplass finner vi Equinor og PwC. PwC har tatt over tredjeplassen fra Norges Bank og har de siste tre årene hatt en jevn stigning, sammen med de andre revisjonsselskapene Deloitte, KPMG, EY og BDO som også har økt i attraktivitet i år.» skriver Universum i en pressemelding.

– Denne undersøkelsen gir en viktig pekepinn på hva våre studenter er mest opptatt av når det gjelder valg av fremtidig arbeidsgiver, og stemmer godt overens med funnene i vår egen arbeidsmarkedsundersøkelse. For BI er det viktigste å fortsette å levere utdanning av høy kvalitet som ruster våre kandidater med relevante ferdigheter som trengs for å lykkes i arbeidslivet, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI.

 

Fleksibilitet viktig

Preferansene som har endret seg mest for økonomer de siste årene er ifølge Universum å ha nok fritid, kombinert med å jobbe i team med den nyeste teknologien. Interesse for kreativt miljø og høyt ansvarsnivå faller mest.

– Fleksibilitet er viktig når det kommer til arbeidstid og arbeidssted. Det er også viktig at kommende arbeidsgivere oppleves som pålitelig, og at det er muligheter for å vokse i selskapet, sier Ronja Haugstad Larsen, som går første år på bachelor i entreprenørskap ved BI.

Matias Rædergård, som denne våren leverte sin bacheloroppgave, anser fleksibilitet som viktige kriterie når det kommer til valg av arbeidsgiver.

– Men min største drøm er å være min egen arbeidsgiver, avslutter Rædergård.

 

Nyutdannede studenter er ettertraktet

Hvert år gjennomfører BI en arbeidsmarkedsundersøkelse (AMU) blant uteksaminerte studenter. For 2023 viser undersøkelsen at 89 prosent av masterstudentene hadde fått jobb før fullførte studier, en oppgang fra 83 prosent fra i fjor. På bachelornivå hadde 60 prosent av studentene skaffet seg jobb før graduering.

– Når så godt som alle masterstudentene har fått seg jobb etter graduering vitner det om at studentene våre har en kompetanse som har stor etterspørsel i et arbeidsmarked med høy temperatur, sier Spens.

97 prosent av studentene i BIs arbeidsmarkedsundersøkelse svarer at et godt arbeidsmiljø er viktig eller svært viktig når de skal velge en arbeidsgiver. 91 prosent svarer at muligheter for personlig utvikling er viktig eller svært viktig. Bank-, finans- og forsikringsbransjen ansetter flest BI-studenter totalt sett (bachelor og master), etterfulgt av konsulentbransjen, IT-bransjen, og eiendomsmegling.

Gjennomsnittlig lønn for nyansatte BI-studenter med master økte i 2023 med 7,1 prosent, fra 515.000 i 2022 til 551.000 i 2023. For bachelorstudenter økte gjennomsnittslønnen med 5,9 prosent til 476.000.

 

Fakta om BIs arbeidsmarkedsundersøkelse

  • BIs arbeidsmarkedsundersøkelse (AMU) gjennomføres hvert år.
  • I år ble undersøkelsen sendt til 3880 studenter. 1288 svarte, tilsvarende 37 prosent av mottakere.
  • Konsulenter, rådgivere, analytikere, markedsførere og revisorer er de vanligste stillingstitlene for nyutdannede studenter (bachelor og master) på BI.
  • Over 90 prosent av studentene hadde deltidsjobb, sommerjobb eller internship under studietiden.
  • 82 prosent mener lønn er viktig eller svært viktig.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.