-

Lanserer rådgivende organ for energi-og havsektor

12. juni 2023

Handelshøyskolen BI samler bedrifter og aktører fra energi-og havsektoren i et nytt råd for å sikre relevante videreutdanningsprogrammer bransjen trenger for å møte utfordringer og innovasjonsmuligheter.

Rådet ledes av Leif Håkonsen som er «Head of strategic business and support» for DNBs Ocean Industries. Medlemmene skal møtes to ganger i året og har som målsetning å fange opp tidlige kompetansebehov for bransjen innen blant annet endringsledelse, risikostyring og energiomstilling. 

–Energi og hav er blant Norges viktigste sektorer som gjennomgår store endringer og står foran innovasjonsbehov for å møte store utfordringer innenfor ESG (Environmental, Social, Governance), energiforsyning og sikkerhet. Hensikten med denne typen råd er å samle tverrfaglig ekspertise for å skape en arena for å kunne lykkes med videreutvikling og hente gode innspill fra næringslivet, sier Karen Spens, Rektor ved Handelshøyskolen BI. 

BI har i dag et ledende masterprogram innenfor energiledelse, med bærekraft og energiomstillingen som hovedfokus, i tillegg til en rekke videreutdanningskurs innenfor fagfeltet bærekraft. 

Over mange år har BI jobbet tett mot havnæringene og etablert et forskningssenter for å fremme forretningsutvikling og bærekraftig drift av havnæringene. 

-BI er en sentral utdanningsinstitusjon og dermed en del av det øko-systemet som skal bidra til å omstille Norge fra en petroleumsbasert økonomi, til et mer diversifisert og bærekraftig næringsliv. Da gir det mening at næringslivet gir innspill til hva vi mener er viktig kompetanse fremover og hva som kreves av lederskap, sier Leif Håkonsen, DNB. 

Lokal omstilling, global påvirkning

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at det er behov for enorme årlige investeringer frem mot 2030 for å kunne lykkes med de globale miljøambisjonene. Blant annet er det et massivt behov for å øke energieffektivitet og produktivitet, endring i forbruksmønstre og det er sterkt nødvendig å utvide fornybare energikilder og forsyninger. 

Samtidig er det fortsatt en svært spent geopolitisk situasjon som medfører stort fokus på energisikkerhet og et økonomisk fremtidsbilde som preges av inflasjon og resesjon.

-På samme måte som at Silicon Valley er knutepunktet for innovasjon og digitalisering, er Norge et langstrakt sentrum for den unike miksen av næringer, forskning, utdanning og virksomheter som ligger langt fremme og som leder an i omstillingen i havindustrien. Vår suksess her kan bli andres ledestjerne. Sagt med andre ord, vår lokale omstilling kan påvirke global omstilling, sier Håkonsen. 

Det nye rådet hadde sitt første møte på Handelshøyskolen BI i Oslo 5. juni for å diskutere fire hovedtemaer innen ledelse og kompetanse og energiomstilling.

Rådets sammensetning: 

 • DNB: Leif Håkonsen, Head of strategic business support, Ocean Industries business (Leder)
 • Equinor: Steinar Roland, Head of Equinor University
 • Aker BP: Brit Tone Bergman, VP People & Organizational Development
 • Schlumberger: Waldemar Szemat Vielma, Principal Drilling Business Development
 • Statkraft: Andreas Segrov, VP Culture & Organizational Development
 • Å Energi: Margit Unander , Konserndirektør Mennesker og kommunikasjon
 • Olje- og energidepartementet: Morten Lindbæck, Seniorrådgiver Olje- og gassavdelingen
 • Industri Energi: Barbro Auesdal, leder av kompetanseutvalget
 • Offshore Norge: Målfrid Rønnevik, HR & Competence Manager
 • Yara: Tonje Zelow Walløe, SVP People, Corporate Development
 • Grieg Maritime: Hege Leirfall Ingebrigtsen, Chief People and Organization Officer

Medlemmer fra Handelshøyskolen BI:

 • Lars Huemer, Department of Strategy and Entrepreneurship, Professor
 • Caroline Dale Ditlev-Simonsen, Department of Law and Governance, Professor
 • Randi Lunnan, Department of Strategy and Entrepreneurship, Professor Chair (T. Wilhelmsen Stiftelse)
 • Jon Lereim, former Associate Dean for Executive Master in Energy, former Professor II, now a consultant for BI
 • Sissel Thune Hammerstrøm, Director Degree Programmes
 • Sigrid Tofte Røiri, BI Executive Oslo, Business Development Manager
 • Bernt Skansen, BI Executive Stavanger, Business Development Manager
;
Du kan også se alle nyheter her.