-

NUPI-topp til BI

16. juni 2023

Tidligere direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Ulf Sverdrup starter som professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI.

– BI er en sterk og viktige institusjon både nasjonalt og internasjonalt. Kjernen i suksessen er økonomiutdanningen, dyktige studenter, en sterk faglig stab og skolens orientering mot samfunn og næringsliv. De virkelig store utfordringene fremover er knyttet til klima- og naturkriser, å kunne kontrollere og nyttiggjøre oss ny teknologi, redusere sårbarheter og samtidig sikre fred og rettferdighet. Et godt samarbeid mellom akademiske institusjoner, stat og bedrifter er avgjørende for å finne løsninger, sier Sverdrup.

Tidligere NUPI-direktør og snart BI-professor Ulf Sverdrup.

Han er ekspert innen internasjonal politikk og norsk utenrikspolitikk, og har publisert omfattende om blant annet EU og EØS, handel og internasjonale investeringer. Han har vært direktør for NUPI siden 2012, og tiltrer som professor ved BI september 2023.

– Ulf er blant Norges fremste eksperter på Europa-politikk og norsk utenrikspolitikk, og vil være helt sentral i BIs EU-forskning og i videreutviklingen av våre programmer innen energi og sikkerhetsledelse. Dette er viktige fagfelter for BI, og for våre studenter som må kunne orientere seg i en internasjonal kontekst preget av økende kompleksitet og flere konflikter, sier leder ved Institutt for rettsvitenskap og styring Morten Kinander.

Sverdrup har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har vært Jean Monet-stipendiat ved European University Institute, gjesteforsker ved Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung og seniorrådgiver i Utenriksdepartementet. Han er fast bidragsyter i Dagens Næringsliv.

– Jeg ser først og fremst frem til å være med dyktige og ivrige studenter, og samarbeide med gode kollegaer. Også håper jeg jo at mine erfaringer og nettverk kan bidra til å utvikle BI og BIs programmer. I min forskning håper jeg å særlig kunne jobbe med problemstillinger i skjæringspunktet mellom internasjonal politikk og økonomi. Den pågående geopolitiske rivaliseringen har allerede store effekter for markeder, teknologi, investeringer, verdikjeder og foretakenes strategier, sier Sverdrup.

;
Du kan også se alle nyheter her.