-

Øremerkede midler fra regjeringen til gratiskurs i sirkulærøkonomi

12. juni 2023

I samarbeid med NG Group og Skanska tildeles BI 2,8 millioner kroner for å tilby et nytt gratiskurs innen sirkulærøkonomi, som en del av regjeringens programordning for kompetansepåfyll og utvikling.

– Dette er et etterspurt initiativ fra regjeringen som vi gleder oss til å kunne bidra til, og et viktig tiltak som kan styrke jobbmulighetene og tilknytning til arbeidslivet basert på spesifikke kompetansebehov innen bærekraft bransjen selv har uttrykt behov for, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Karen Spens.

Kursene, som er såkalte bransjeprogram for norsk industri, er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere skal lage relevante utdanninger.

– For NG Group er det viktig å kunne tilby relevante kurs til våre ansatte innenfor sirkulærøkonomi i partnerskap med BI og Skanska. For å klare omstillingen til et lavutslippssamfunn må vi gå fra en lineær til en sirkulærøkonomi og gjenvinningsindustrien er helt sentral. Vi ønsker ansatte med høy kompetanse på området slik at våre kunder kan dra nytte av de mest bærekraftige og effektive løsningene, sier Group Chief Sustainability Officer ved NG Group, Runa Opdal Kerr.

Handelshøyskolen BI skal tilby et kurs som heter Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi.

– En av nøklene til å møte behovene i et raskt skiftende arbeidsliv, er å la ansatte få kompetansepåfyll på jobb. Vi merker at det er stort behov for slike fleksible etter- og videreutdanningstilbud, og disse pengene skal gi ansatte og bedrifter i hele landet den oppdaterte kunnskapen de trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding fra regjeringen.

Fire bransjer 

Målet med programmene er at ansatte, permitterte og arbeidsledige i ulike bransjer får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed bli i jobben. Det er ansatte innen industri, gjenvinning, maritim næring og jordbruk som nå vil få tilbud om korte og relevante videreutdanninger. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) administrerer ordningen.

– Vi ser at programmene treffer godt. Det gode samarbeidet med partene i arbeidslivet gjør at vi nå får etablert en rekke korte og fleksible utdanningstilbud som er skreddersydde til bransjenes behov, sier direktør i HK-dir, Sveinung Skule.

BI tilbyr en rekke videreutdanningskurs innen bærekraft, og med det nye programmet styrkes samarbeidet med næringslivet ytterligere.

– Bærekraftsutfordringene vi står overfor krever tverrfaglige løsninger. Bransjeprogrammene gir oss på Handelshøyskolen BI unik innsikt i bransjens spesifikke utfordringer, og gjør oss i stand til å skreddersy undervisningstilbud basert på bredden av handelshøyskole-fagene, sier Lise Hammergren, Divisjonsdirektør for BI Executive.

;
Du kan også se alle nyheter her.