-

BI-professor oppnevnt til finansutvalg

15. august 2023

Gisle J. Natvik blir med i Finansdepartementets rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser.

– Utvalget har spilt en viktig rolle som referansegruppe i arbeidet med modell- og metodeutvikling og gitt nyttige faglige vurderinger og råd om den langsiktige bærekraften i statsfinansene. Eksterne faglige vurderinger av aktuelle og krevende avveininger gir nyttige innspill til departementet og bidrar også til en god offentlig debatt om den økonomiske politikken, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Utvalget skal gi faglige råd til Finansdepartementet om makroøkonomi og langsiktige utfordringer for en bærekraftig finanspolitikk. Det ble opprinnelig satt ned i 2011, og er deretter gjenoppnevnt annethvert år.

– Jeg må bare innrømme at det gjorde godt for egoet å bli spurt om å være med i utvalget. Litt som å bli invitert på en fest som du egentlig ikke har spesielt lyst til å dra på. Jeg har jo følt at min generasjon økonomer i akademia har sluppet til i for liten grad i råd og utvalg. Jeg har alltid mistenkt at dette er et sandpåstrøingsorgan uten noen reell innflytelse, opprettet for at Finansdepartementet skulle slippe å bli evaluert av et eksternt organ. Forhåpentlig vil jeg nå lære at jeg har tatt feil. Det er jo mange faglige valg man må ta når man skal analysere effektene av for eksempel en skatteendring, eller hvordan inflasjon påvirker statsfinanser, sier Natvik.

I tillegg til Natvik består utvalget av følgende personer:

  • Professor Ragnar Torvik, NTNU (leder)
  • Forskningsleder Thomas von Brasch, Statistisk sentralbyrå
  • Avdelningschef Erika Färnstrand Damsgaard, Riksgälden (Stockholm)
  • Direktør Karsten R. Gerdrup, Norges Bank
  • Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet
  • Professor Ola Kvaløy, Universitetet i Stavanger
  • Assisterende direktør Nina Larsson Midthjell, Norges Bank
  • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Statistisk sentralbyrå
  • Førsteamanuensis Ragnhild Schreiner, Universitetet i Oslo
  • Fung. avdelingsdirektør Kjersti N. Torstensen, Finansdepartementet

Du kan lese mer om utvalget og det mandat her: https://finanspolitikkutvalget.no/.

;
Du kan også se alle nyheter her.