-

Christina ble fast ansatt etter sommervikariat hos DNB

21. august 2023

BI-student Christina Elnæs deler sine beste råd til andre som drømmer om en karriere i finans.

Etter å ha startet som sommervikar hos DNB i 2020 ble Christina tilbudt en fast deltidsstilling ved siden av studiene. I sommer var hun også blant de få som kom gjennom nåløyet og sikret seg en internship-stilling i banken.

– Å knytte relasjoner og samarbeide med kolleger har vært essensielt for å lykkes, forteller Christina, som virkelig har satt pris på muligheten til å lære fra erfarne kolleger.Christina Elnæs

Da hun først søkte på den første sommerjobben for tre år siden var det muligheten til å få relevant arbeidsfaring i et større konsern som lokket. DNBs rykte som den mest attraktive arbeidsgiveren for økonomistudenter gjorde valget enkelt for siviløkonomstudenten fra BI.

– Det har vært berikende å være en del av et større nettverk med kompetente medarbeidere fra ulike bakgrunner, sier Christina, som også ble imponert av det gode arbeidsmiljøet, spesielt i det unge studentteamet.

– Spennende studieretning 

For å utvikle seg ytterligere søkte Christina også om å bli med i bankens populære summer internship-program tidligere i år. Etter en grundig utvelgelsesprosess, som blant annet besto av evnetester, intervjuer og caseløsning, var hun blant de få av flere hundre søkere som ble tilbudt stillingen.

Christina mener erfaringen fra DNB har vært gull verdt for å sikre seg flere jobbtilbud, kombinert med at studieretningen i økonomi og finans har vært en veldig nyttig kunnskap å ta med seg inn i arbeidslivet.

– De siste årene, med uforutsette hendelser og sjokk i verdensøkonomien, har gjort studieretningen enda mer spennende. Studiene har bidratt til at jeg lettere kan forstå de store sammenhengene i samfunnet, sier Christina.

Råd til andre

Balanseringen av deltidsjobben med studier har krevd struktur og planlegging. Å ofre noen timer på lesesalen har vært nødvendig, men samtidig bidratt til verdifull arbeidserfaring og avkobling fra skolearbeidet.

Som arbeidsgiver mener hun DNB skiller seg ut med sin vektlegging av intern utvikling, fleksibilitet, forutsigbarhet og trivsel.

For andre som ønsker å oppnå lignende suksess etter en sommerjobb, påpeker hun at det er viktig å være seg selv, vise interesse og være nysgjerrig.

– Det handler ikke om å være best, men å vise at du er en god kollega og en god match for arbeidsplassen.

;
Du kan også se alle nyheter her.