-

Fra finansstudier til jobb i internasjonalt revisjonsselskap

11. september 2023

Etter å ha fullført siviløkonomstudiet med spesialisering i finans ved Handelshøyskolen BI har Denis Zakamulin realisert barndomsdrømmen, og jobber i dag i revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge.

Denis Zakamulin

– Jeg husker at jeg hadde skrevet på en lapp da jeg var liten at jeg ville bli økonom – så jeg kan vel si at barndomsdrømmen min gikk i oppfyllelse.

En stor inspirasjon for Denis var hans far, som er professor i finans. Dette har bidratt til at Denis tidlig fanget interesse for fagfeltet og han visste allerede på barneskolen at det var økonom han ville bli. 

– Finans gir meg muligheten til å kombinere min tallforståelse, forståelse for verden vi lever i, sammen med det menneskelige. Å forstå dette samspillet er både utfordrende og givende.

Våren 2022 var Denis Zakamulin ferdig utdannet som siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. I dag jobber han som Associate i avdelingen for M&A Transaction Services ved RSM Norge.  

RSM er et internasjonalt mellomstort revisjons- og rådgivningsselskap hvor kjernevirksomheten er revisjonstjenester. M&A-avdelingen hjelper selskaper i oppkjøpsprosesser. Dette innebærer analyse og verifikasjon av prisingens forutsetninger. De bistår også selskaper med ulike oppgaver, inkludert transaksjonsprosesser, oppkjøpsstrategier, verdivurdering og tjenester til kapital markeder:

– Jeg ble overasket over hvor mye jeg kunne videreføre fra studiet over til min faste jobb. Mye av det jeg driver med bygger på de samme prinsippene som gjennomgås i auditoriene på BI, sier Denis. 

Engasjert ved siden av studiene

Denis engasjerte seg tidlig i studentforeninger, fra sitt første år på bachelor og gjennom hele studietiden til han fullførte sin master i finans. Å engasjere seg i studentforeninger har gitt han flere ferdigheter som han har bruk for i sin nåværende rolle og vært medvirkende til at han fikk stillingen han har i dag:

– Det å ha vært med i studentforeningen gjennom studietiden har vært veldig lærerikt, spesielt BISO Invest hvor man får kunnskaper om verdivurderinger, presentasjonsteknikk med mer, noe jeg stadig har bruk for i jobben i dag. Samtidig er man rundt mennesker som er engasjert i det samme og man kan lære fra hverandre.

Denis har også hatt flere deltidsjobber som var relevante for studiene hans. I RSM startet han først i en deltidsstilling før han senere fikk tilbud om fulltidsstilling i selskapet: 

– Jeg jobbet i Nordea som Investment Specialist, også i KPMG hvor jeg var en AML-assistent. Videre var jeg også Learning Assistant på BI for statistikk. Jeg gikk over til RSM det siste halvåret mitt på master.

Denis Zakamulin

Denis oppfordrer også andre studenter til å engasjere seg i studentforeninger for å utvide nettverket sitt, og møte potensielle arbeidsgivere:

– Plutselig er det noen fra studentforeningen som er dine kollegaer i fremtiden. Samtidig er det naturlig og viktig å trekke frem at man må jobbe for å nå de faglige karakterene som kreves av mange arbeidsgivere, sier han og legger til:

– Finans blir samtidig stadig mer teknologipreget gjennom tiden, å bruke tid eller ta fag som fokuserer på teknologi, programmering eller lignende tror jeg vil positivt skille elever ut både nå og i tiden fremover.

;
Du kan også se alle nyheter her.