-

Statsbudsjettet 2024: Næringslivets omstillingsbehov må prioriteres

6. oktober 2023

I krevende tider er investering i forskning og kompetanse det viktigste Norge kan gjøre for å sikre innovasjonsevne, arbeidsplasser og konkurransekraft. Det er avgjørende å møte de reelle behovene fra næringslivet for å lykkes i fremtiden.

Rektor ved BI, Karen Spens

I forslaget til statsbudsjett for 2024 har regjeringen foreslått å bevilge 454,1 millioner kroner til Handelshøyskolen BI. Det er en reell nedgang på 7,2 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett i 2023. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 45,4 milliarder kroner til universiteter og de statlige og private høyskolene i 2024.

– I krevende tider er stabile rammevilkår og investering i kompetanse noe av det viktigste vi kan gjøre for å møte fremtidens omstillingsbehov. Vi skulle gjerne sett at regjeringen var mer enda offensiv på dette området enn det som er tilfellet med budsjettforslaget for 2024, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Styrker satsning på desentralisert utdanning 

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag, er desentralisering utdanning et viktig satsingsområde. Regjeringen foreslår å styrke utdanningstilbudet i distriktene med blant annet 255 nye studieplasser innen helse og IKT.

– Det er viktig at Norge har et godt regionalt utdanningstilbud. Samtidig må den videre satsningen på regionene ikke gå på bekostning av de store institusjonene i byene. Skal Norge hevde seg i den internasjonale konkurransen må de nasjonale miljøene styrkes. Vi lever i et langstrakt land med store avstander. I tillegg til å videreutvikle fagmiljøene på de store campusene tror vi på et bedre digitalt tilbud, snarere enn satsing på flere fysiske studieplasser i distriktene. Sterke nasjonale utdanningsaktører er viktig for hele Norge, og gjennom samarbeid, forskning og utvikling blir vi alle bedre, sier Spens.  

Må ha forskning som svarer på samfunnets behov

I forslaget til statsbudsjett for 2024 har regjeringen foreslått en realvekst i de samlede FoU-bevilgningene.

– Det er bra at regjeringen har lansert en forsknings- og innovasjonssatsning på kunstig intelligens og digital trygghet. Samtidig må budsjettet svare på reelle behovene næringslivet har. Dette i tillegg til å bidra til et mer bærekraftig samfunn og stimulere til vekst og innovasjon. Her hadde vi håpet på en enda mer offensiv satsing, sier Spens. 

Endring i BIs bevilgning

  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med åpen ramme (studiepoeng, ferdigutdannede kandidater, utveksling og doktorgradskandidater): reduksjon på 4,6 mill. kroner. 
  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med lukket ramme (inntekter fra EU, Norges forskningsråd og regionale forskningsfond, inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) og publiseringspoeng): økning på 0,5 millioner kroner. 
  • Justering for prisøkning sammenlignet med revidert budsjett 2023: økning på 20,6 millioner kroner.
  • Andre justeringer: Reduksjon på 9,8 mill. kroner for studieavgift fra studenter utenfor EØS og inndekning satsinger.   

Utfasing av midlertidig Covid-støtte:

  • Reduksjon på 13,7 millioner kroner.

Fakta

  • Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Statsstøtten utgjør ca. 20 % av stiftelsens omsetning. 
  • Finansiering av høyskoler og universitet består av ulike deler. En del er basisstøtte, en del er basert på resultater og fordeles uten noen forhåndsdefinert ramme, og den siste delen er basert på resultater som omfordeles mellom institusjonene innenfor en lukket ramme. 
;
Du kan også se alle nyheter her.