-

Styrking av næringslivskontakt og alumnirelasjoner ved Handelshøyskolen BI

24. oktober 2023

BI er kjent som næringslivets skole. Nå forsterkes innsatsen ytterligere for å legge til rette for spennende partnersamarbeid med attraktive bedrifter.

Yngve Kveine

Rektor ved BI, Karen Spens, har lang erfaring med lignende satsing internasjonalt og peker på viktigheten av en enda mer strukturert tilnærming til mulighetene som ligger i skjæringspunktet mellom akademia, næringslivet og BIs alumnirelasjoner. Som kommunikasjonsdirektør ved BI har Yngve Kveine allerede ivaretatt mange av disse oppgavene. Nå går han inn i en enda mer spesifikk rolle som direktør for næringsliv og samfunnskontakt.

- Jeg er glad for at Yngve har takket ja til denne viktige jobben. Gjennom vårt gode samarbeid har jeg sett sterke strategiske og offensive egenskaper jeg mener er vesentlige for å skulle lykkes med relasjonsarbeid på vegne av BI, sier Karen Spens.

Selv er Kveine klar for oppgavene som ligger foran ham. 

- Dette er en meget spennende mulighet jeg ikke kunne si nei til. Gjennom ti år som kommunikasjonsdirektør ved BI, har jeg hatt gleden av å få være med og forvalte og forsterke en meget sterk merkevare. Nå ser jeg fram til å bygge videre på dette gjennom å tilrettelegge for å koble et fantastisk fagmiljø med næringsliv og våre alumni til beste for samfunnet, sier Yngve Kveine.

Kveine tiltrer stillingen som direktør for næringsliv og samfunnskontakt 1. november 2023. Stillingen vil inngå i rektors stab og rapportere direkte til Karen Spens. 

Er du interessert i å høre mer om muligheten for samarbeid med Handelshøyskolen BI?

Ta kontakt med:

;
Du kan også se alle nyheter her.