-

Anders Gustafsson får årets forskningspris fra BI

14. november 2023

Forskningsprofessor Anders Gustafsson fra BIs Institutt for markedsføring mottar årets forskningspris for å ha publisert fremragende forskning og styrket sitt eget akademiske fagmiljø.

Anders Gustafsson

Juryen fremhever Gustafssons «utforskning av kundeatferd i konteksten av serviceinteraksjoner, hans analyse av digitaliseringens transformative effekter på bedrifter, og hans utforskning av rollen kundetilfredshet spiller i å dyrke varige kundeforhold».

– Jeg er veldig glad for å motta en slik flott anerkjennelse for mitt arbeid. Som forskere får vi vanligvis avslag for det vi holder på med. Seire er det langt færre av, så det å vinne en pris som dette, spesielt fra kolleger, er spesielt, sier Gustafsson. 

Som forsker dekker Gustafsson et bredt spekter av temaer, datakilder og forskningsmetodologier. Likevel, som juryen påpeker, er arbeidet hans alltid «grundig og nøye». 

– Jeg samarbeider med virksomheter hele tiden og får noen av mine beste ideer fra dem. De er også en glitrende kilde til data, fordi vi har en felles interesse i å finne svar på spørsmålene våre, forklarer Gustafsson. 

Hans forskning «studerer konsekvent spørsmål av sterk praktisk interesse, anvender relevante teoretiske perspektiver og benytter førsteklasses empirisk analyse for troverdig å svare på dem», ifølge Harald Øverby, BIs prorektor for forskning, læring og samfunnspåvirkning, som overrakte prisen til Gustafsson under BIs Research Day-arrangement tidligere denne måneden. 

– Jeg er motivert av nysgjerrighet. Av å svare på 'hvorfor' og 'hvordan'. Jeg har det også veldig gøy i mitt arbeid med andre kolleger, og det er en fantastisk følelse å se yngre kolleger utvikle seg, sier Gustafsson.

Årets jury besto av Professor Bianca Beersma (VU University Amsterdam), Professor Tore Ellingsen (Stockholm School of Economics) og Forskningsprofessor Espen R. Moen (Handelshøyskolen BI).

;
Du kan også se alle nyheter her.