-

Slik utmerket David seg blant over tusen søkere til Statsbygg-internship

16. november 2023

Noen helt spesielle egenskaper gjorde at BI-student David Viste ble lagt merke til i intervjuprosessen.

David Viste

– David har en god teknologisk teft, samt at han evner å utdype egne begrensninger og samtidig belyse hva han kan bidra inn med i en organisasjon som leverer et bredt spekter av tjenester, sier HR-rådgiver Mari Klevgård i Statsbygg.

Denne sommeren ble David, som en av 26 utvalgte, plukket ut blant 1106 søkere til å bli en del av virksomhetens Summer Internship-program.

– Søknadsprosessen bestod av videointervju, evnetester, og finaleintervju. En veldig fin og ryddig rekrutteringsprosess. Etter siste intervju, gikk det en liten uke og de ringte meg opp og tilbød jobben, forteller David.

Brobygger

Han studerer til daglig Innovasjon og entreprenørskap på BI, noe som var en god match for Statsbygg.

– Studiebakgrunnen hans gjør at han får et overordnet blikk på problemstillinger, og fungerer som en brobygger mellom de andre disiplinene som tilhørte teamet han deltok i. Det var nettopp denne brobygger-funksjonen vi trengte i teamet, og David fylte den meget godt.

I Statsbygg ble studentene delt opp i fem ulike grupper med ansvar for hver sin problemstilling. Data-gruppen, som David var en del av, skulle undersøke hvordan virksomheten ville sett ut hvis man tenkte data først. Her brukte studentene arbeidsmetodikken «Design thinking» som utgangspunkt, hvor brukerens behov står i fokus. 

– Vi brukte de fire første ukene på å bli kjent med Statsbygg som organisasjon, og sette oss inn i arbeidshverdagen til de ansatte. Høydepunktet var å dra på en rekke ulike befaringer, for å se og forstå hvordan byggeprosjektene realiseres, sier David. 

David Viste

– Viktig erfaring

Han beskriver internshipet som en utelukkende positiv opplevelse og tror erfaringen er gull verdt inn mot fremtidig jobbjakt. Han sier han også har fått en bedre forståelse av hvordan teori kan anvendes i praksis, spesielt når det gjelder strukturelle organisatoriske utfordringer, innovasjon og kunnskapsdeling i organisasjoner. 

– Jeg har allerede vært gjennom flere intervjurunder til fulltidsjobber, og et gjentagende spørsmål er erfaringer knyttet til teamsamarbeid. Det å ha et internship hvor man har jobbet med fire andre studenter en hel sommer har vært en viktig erfaring og god CV-mat, sier David.

Ifølge Statsbygg får de alltid mange søkere til sine internship-stillinger. Den viktigste egenskapen de ser etter er motivasjon, etterfulgt av søkernes åpenhet for å lære, dele og ta til seg kunnskap, samt at man er nysgjerrig og positiv.

Som arbeidsgiver har de stort fokus på det sosiale og arrangerer ukentlig flere sosiale aktiviteter, noe de opplever at studentene setter stor pris på. 

Råd til andre studenter

Til slutt deler HR-rådgiveren noen gode råd til fremtidige søkere:

– Les annonsen godt, sett deg inn i Statsbygg som arbeidsgiver og få frem hvorfor vi skal satse på akkurat deg. Vis til den erfaringen du har; tenk etter hvilke erfaringer du har fått fra tidligere deltidsjobber, interesser, verv som kan vise at du er engasjert utover studiene, og bruk gjerne eksempler.

;
Du kan også se alle nyheter her.