-

BI-professor oppnevnt til Forskningsrådets porteføljestyre for helse

12. desember 2023

Eric Breit skal blant annet være med å avgjøre hvilke forskningsprosjekter som får penger og gi råd om fremtidig utvikling.

– Porteføljestyrene er svært viktige for den strategiske utviklingen av norsk forskning. Mange av de største samfunnsutfordringene vi står overfor er innen helse, som også er et stort satsingsområde for BI. Eric Breit har unik kompetanse innen ledelse og inkluderende arbeidsliv, og vil være en viktig stemme i utviklingen av fagfeltet, sier Harald Øverby, prorektor for forskning, læring og samfunnspåvirkning ved Handelshøyskolen BI.

Forskningsrådet har 16 porteføljestyrer som skal dekke de viktigste områdene innen forskning. Styret for helse har 14 medlemmer, som i tillegg til BI kommer fra blant annet UiO, NTNU, OsloMet, SINTEF og UiB.

Professor Eric Breit.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å få lov til å påvirke helse-, omsorgs- og velferdsforskningen i en utfordrende, men også spennende tid. Både langsiktig i forhold til veivalg og økonomiske prioriteringer og kortsiktig i forhold til prosjektbevilgninger. Vi er i ferd med å bli en eldre og mer sammensatt befolkning med komplekse behov for tjenester fra ulike aktører. Det stiller økende krav til koordinering og samarbeid på tvers av faglige, organisatorisk og institusjonelle grenser, sier Eric Breit, professor ved BI.

I tillegg til å bestemme hvilke forskningsprosjekter som tildeles penger skal Porteføljestyrene gi råd til Forskningsrådets styre om faglig, tematisk og strukturell utvikling og fremtidig investeringsbehov.

– Interessen for å påta seg styreverv har også vært stor. Dette lover godt for arbeidet i porteføljestyrene framover, sier nestleder i Forskningsrådet Birger Vikøren.

Styret for helse har ansvar for grunnleggende og anvendt forskning innen helsefremmende tiltak og forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom så vel som organisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene.

;
Du kan også se alle nyheter her.