-

Handelshøyskolen BI inngår samarbeid med kulturaktøren Trondheim Stage

19. desember 2023

Hensikten er å drive forskning, tilby studenter internship og innsiktsfulle prosjektoppgaver samt løfte frem og gjøre BI kjent i regionen.

Trondheim Stage har siden 2018 etablert seg som en profilert og fremtredende kulturaktør.

- For BI åpner dette opp for et stort mulighetsrom som gir innsikt i en bransje med et enormt omfang. Vårt formål er å drive samfunnsnyttig forskning innen områder som har betydning for utviklingen av næringslivet og bransjene, sier BI forsker Per Ståle Knardal, som vil være den drivende ressursen i dette samarbeidet gjennom BIs forskningssenter, Center for Creative Industries. 

Handelshøyskolen BI jobber kontinuerlig med å koble seg til sterke, relevante, og profilerte samfunnsaktører. Grunnlaget for ethvert partnerskap er evnen til å tilføre hverandre noe unikt samt skape gjensidig verdi.

- De fleste kjenner til vårt heltidsstudium som i Trondheim har ca. 2000 studenter årlig, men når det kommer til etter- og videreutdanning og tilpassede kompetanseprogrammer for voksne og næringslivet, er vi ikke så kjent. Et av hovedmålene med å få dette samarbeidet på plass er nettopp det å gjøre oss mer kjent i regionen, sier Morten Solheim, Business Development Manager ved BI Executive.

- Det viktigste vi gjør er selvfølgelig å drive med utdanning, men i dette perspektivet ligger det også å kunne «danne» våre studenter, et viktig element i dette er nettopp kultur. Da passer det utmerket å kunne spille på hverandres styrker, slik vi ønsker i dette samarbeidet, legger han til. 

Mård Askim, Co-Founder i Trondheim Stage sier at det har vært en beskjeden utvikling som har preget bransjen, spesielt med tanke på tradisjonelt billettsalg, logistikk og markedsføring.

- Det må være noe mer, og vi må tørre å tilegne oss nye innovative metoder. Dette håper vi å oppnå gjennom dette unike samarbeidet med BI. Vi åpner våre dører og gir dermed forskningsmiljøet hos BI tilgang til å se nærmere på vår bransje. Målet er å bidra slik at hele vår næring kan utvikle seg i takt med morgendagens forventninger, sier Askim.

- For Trondheim Stage er det inspirerende å samarbeide med BI, en helt ny type aktør for oss. Vi tror at VI gjennom dette samarbeidet kan få tilført nyttig innsikt, viktig sparring og ny kunnskap, som på sikt vil gi oss en innovativ og fremtidsrettet forståelse og utvikling, avslutter han. 

Om Trondheim Stage 

Trondheim Stage har gjennom solid og strategisk arbeid etablert seg som Midt-Norges største kommersielle kulturarrangør. I 2023 hadde man godt over 100 000 gjester, et 70-talls forskjellige artister fordelt på 10 – 12 scener i region. De har bygget opp flere store festivaler, blant annet Neon festivalen og Trondheim Rocks.

;
Du kan også se alle nyheter her.