-

Forvalter bærekraftfond i Norges største kapitalforvalter

25. januar 2024

Ett år etter fullført mastergrad i finans på BI jobber Kristine Alm Karsrud som kapitalforvalter i DNB Asset Management med bærekraftig aksjeinvesteringer innen hav og klima.

– Å være en del av DNB-konsernet er en fantastisk mulighet til videre karrieremuligheter ettersom det er et konsern med mange forretningsområder, gode programmer og spennende prosjekter. Jeg får jobbe i et team sammen med to andre flinke medarbeidere hvor vi jobber med å forvalte DNB Future Waves, et globalt bærekraftig aksjefond. Det innebærer globale aksjer inn mot den blå og den grønne økonomien, sier Karsrud.

DNB Future Waves er et såkalt SFDR artikkel 9 fond, som betyr at investeringer skal bidra inn mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål. SFDR står for 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' og er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere. Regelverket pålegger blant annet alle finansielle rådgivere i Norge til å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft integreres.

- I rollen min har jeg mulighet til å sitte tett på aksjemarkedet, følge utviklinger i verdensøkonomien og fordype meg i tematiske problemstillinger, selskaper og så anvende denne kunnskapen i form av aksjeinvesteringer og porteføljekonstruksjon i samarbeid med de to porteføljeforvalterne for fondet, som jeg daglig sparrer med og lærer mye av.   

Den tidligere BI-studenten er positivt overrasket over ansvaret hun har fått og muligheten til å forme egen rolle og arbeidshverdag.

– Vi samarbeider tett, sparrer og utveksler kunnskap for å styrke hverandres kompetanse, noe jeg ser mye likheter i fra min tid som idrettsutøver.

Lenge var drømmen å kunne satse som proff innen ski, fotball eller dansing. I USA fikk hun finansiert college-studier som aktiv langrennsløper. Hun får til daglig bruk for flere ting hun lærte fra idretten.

– Nå trives jeg best med å gå på ski i marka som en avkobling. Jeg ser imidlertid mange likheter mellom toppidrett og en finansjobb som kapitalforvaltning. Det er mange elementer fra idrettstiden som jeg nå får utfordret meg på gjennom jobben, sier Kristine.

– Både finans og idrett handler om å bruke tidligere erfaringer for å bli bedre, være dedikert i jobben eller treningen hver dag, samarbeide som et team, og tro på deg selv, selv når det ikke går så bra. Begge deler gir rom for ulike tilnærminger, hvor det viktigste er å finne det som funker best for deg.

Internasjonal aksjeanalysekonkurranse

Gjennom studietiden har hun også fått kjenne på konkurranselysten. I 2022 valgte hun sammen med tre andre medstudenter å ta del i CFA Institute Research Challenge, som er en aksjeanalysekonkurranse med anerkjente utdanningsinstitusjoner fra hele verden. Deltakerne bekler rollen som analytikere og skal kjempe om å presentere den beste analysen til et panel med praktiserende analytikere og forvaltere.

– Det var veldig gøy å få annerkjennelse for den tiden og innsatsen jeg og de tre andre flinke medstudentene la ned i denne konkurransen. Det ga oss muligheten til å gå utenfor komfortsonen og få unike erfaringer, samtidig som det ga oss praktisk erfaring med aksjeanalyse, og modellering.   

– I tillegg var dette også en unik mulighet til å lære seg presentasjonsteknikk, få snakke med selskaper og bransjefolk. Så dette er noe jeg anbefaler finansstudenter om å delta på.  

 

;
Du kan også se alle nyheter her.