-

Sterke arbeidsmarkedstall for BI-studenter

16. februar 2024

BIs Arbeidsmarkedsundersøkelse for 2024 viser stor etterspørsel fra næringslivet etter studenter med vitnemål fra BI, med 92 prosent av alle masterstudenter i jobb seks måneder etter graduering.

Til sammen hadde 84 prosent av masterstudentene fått tilbud om jobb før de var ferdige med studiene, mot 89 prosent året før. Blant BIs Siviløkonomer, som er den største studentgruppen i undersøkelsen, er 96 prosent i jobb seks måneder etter endt utdanning, mot 97 prosent i fjorårets undersøkelse.

– BI-studenter fortsetter å være svært ettertraktet i næringslivet og det er inspirerende å se at overgangen fra studier til arbeidsmarkedet går raskt, selv i et år preget av økonomisk usikkerhet og tøffere arbeidsmarked for nyutdannede, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Færre stillinger 

Ifølge Norges største jobbsøkernettsted, Finn.no, ble 2023 avsluttet med 14 prosent færre stillingsutlysninger enn året før, samtidig som antallet kandidater til stillingsutlysningene steg.

Statistisk Sentralbyrå anslår at arbeidsledigheten i Norge var på 3,6 prosent i 2023, opp 0,4 prosentpoeng fra året før. Økningen var sterkest blant dem i alderen 15 til 24 år, drevet av økt tilbud på arbeidskraft fra denne gruppen.

– Årets tall vitner om at BI-studenter klarer seg veldig bra i konkurranse med andre utdanningsinstitusjoner.  Gjennom tett samarbeid med næringslivet jobber vi for å kunne tilby utdanning som gir studentene relevant kompetanse og ferdigheter det er stort behov for i dagens arbeidsmarked, sier Spens.

På bachelornivå hadde 83 prosent av studentene skaffet seg jobb seks måneder etter endt studie.

Privat sektor dominerer

Bank-, finans- og forsikringsbransjen ansetter flest BI-studenter totalt sett (bachelor og master), etterfulgt av konsulentbransjen. Totalt har 93 prosent av studentene fått jobb i privat sektor, og 7 prosent i offentlig sektor.

Konsulentselskapet PWC er største arbeidsgiver, etterfulgt av DNB og KPMG, Deloitte og Sparebank 1.

– PwC rekrutterer mange dyktige studenter fra BI hvert år. Studentene har både en relevant faglig tyngde med seg, og de viser også en forståelse for næringslivet allerede før de starter hos oss. Mange har eksempelvis hatt noe praktisk erfaring gjennom internship som valgfag eller sommerjobb. BI er en skole som har fokus på å bygge praktisk erfaring så vel som et teoretisk grunnlag. Dette fundamentet er noe PwC verdsetter, sier Amanda Marie Lund, Head of Early Careers and Employer Branding i PwC Norge.

Totalt svarer 91 prosent av masterstudentene i undersøkeselen at de har hatt en deltidstjobb, sommerjobb eller internship i løpet av studietiden.

Lønnsvekst

Gjennomsnittlig lønn for nyansatte BI-studenter med mastergrad økte med 4,4 prosent, fra 551.000 til 576 000. For bachelorstudenter økte gjennomsnittslønnen med 3,3 prosent til 492 000, sammenlignet med 476 000 året før.

 

 

;
Du kan også se alle nyheter her.