-

Vedrørende Nicolai Tangens besøk ved BI

29. februar 2024

Akademisk frihet er fundamentet for forskning og utdanning, og som en akademisk institusjon er et av BIs hovedformål å skape gode arenaer for læring, debatt og meningsbrytninger.

Bendik

Professor og prorektor for studier og programmer ved Handelshøyskolen BI Bendik Meling Samuelsen.

BI har lang tradisjon for å invitere gjester fra næringsliv og offentlig forvaltning til ulike kurs og programmer fordi vi mener at dette bidrar til verdifull læring for våre studenter. Med relevante foredrag, oppgaver og caser styrkes studentenes muligheter til å koble teori og praksis. I lys av Tangens deltakelse på et av BIs videreutdanningsprogrammer mener BI det er behov for å komme med noen presiseringer:  

  • Det var Tangen selv som ønsket en faglig tilbakemelding fra foreleseren etter sitt besøk, med vekt på forbedringspotensial. Gjengivelsen av den fagliges analyse på Tangens egen LinkedIn-konto, har ikke ivaretatt at det også var mange positive punkter for tilbakemelding. Slik e-posten fra BIs foreleser er sakset inn på både Tangens LinkedIn-post og i DN, får ikke publikum og offentligheten det fulle bildet eller forståelse av hva analysen faktisk består i, ei heller den fulle bakgrunnen for den.
  • Det må være hevet over enhver tvil at forskere og forelesere har BIs fulle støtte til å komme med faglige analyser og kritiske uttalelser. Det er kjernen i akademisk frihet. Det er imidlertid viktig å understreke at ytringer fra ansatte eller studenter ikke representerer BIs institusjonelle syn. Når enkelte medier i overskrifter hevder at “BI refser Tangen”, er det misvisende. BI hverken refser, roser eller mener noe i faglige debatter. BIs foreleser har heller ikke refset Tangen, men gitt en faglig analyse.
  • Selv med stor uenighet i klasserommet, bidrar besøk som dette med betydelig læringsutbytte for studentene, og i denne sammenhengen forhåpentligvis også for NBIM og Tangen. Slik saken er blitt presentert i media, fremkommer ikke den positive intensjonen ved Tangens gjesteopptreden; nemlig å få tilbakemeldinger og analyser av oljefondssjefens taler, medieutspill og offentlige opptredener fra erfarne ledere fra privat og offentlig sektor. Dessverre har besøket blitt preget av en mediedekning fokusert på konflikt.  
  • Etter publisering av nyhetssaken på DN og Tangens egen LinkedIn-konto observerer vi at flere, både i kommentarfelt og i debattinnlegg, bruker merkelapper og karakteristikker for å beskrive studentene på måter vi ikke kjenner oss igjen i. Vi mener det er grunn til å berømme klassen for å gi så tydelige og reflekterte tilbakemeldinger til en leder i en viktig samfunnsposisjon med stor autoritet. Gitt at den aktuelle klassen består av mennesker med lang arbeidserfaring, mange med ledende posisjoner i norsk næringsliv og offentlig forvaltning, så faller det på sin egen urimelighet å stemple dem som umodne og lettkrenkede. 
  • Vi erfarer at Tangen i sitt svar til DN oppfattet besøket som en lukket klasseromsseanse. Tydelige instruksjoner om at dette var en lukket forelesning, og ikke kunne regnes som det offentlige rom, ble ettertrykkelig meddelt studentene på forhånd, både muntlig og skriftlig. 

Akademisk frihet og uavhengighet er en sentral verdi for at BI skal kunne fortsette å påvirke samfunnet. Våre faglige ansatte gjør en verdifull jobb når de formidler forskningsbasert kunnskap og deltar i samfunnsdebatten. Når forskere eller studenter fremmer kritiske synspunkter forplikter det både dem og partene som kritiseres til å ivareta en konstruktiv og respektfull dialog. I en undervisningssituasjon er dette et særlig viktig premiss for å skape et godt læringsutbytte.

På BI heier vi på studenter, forelesere og gjester som vil dele av sine erfaringer og ytre sine meninger. 

Bendik M. Samuelsen 
Professor og prorektor for studier og programmer ved Handelshøyskolen BI 

;
Du kan også se alle nyheter her.