-

Rektors ærespris til Tore Bråthen

19. mars 2024

Årets ærespris fra Handelshøyskolen BI går til professor Tore Bråthen ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

Karen Spens og Tore Bråthen.– Gjennom mer enn 30 år har Tore vist en ekstraordinær innsats og engasjement for BI. Han har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av skolens juridiske fagmiljø, og det er ikke uten grunn at hans kolleger beskriver hans bidrag til BI som «noe helt unikt», sa rektor Karen Spens da hun delte ut prisen til Bråthen tidligere denne måneden.

Rektors ærespris går til BI-kolleger som gjennom en lang karriere har utmerket seg med sin innsats og engasjement for skolens forskning, utdanning og studenter. Bråthen mottok prisen på BIs årsmøte i mars, til en rungende applaus fra kolleger.

Selv var prisvinneren i utgangspunktet opptatt med undervisning ved Universitetet i Tromsø, hvor han er professor II, men reiste ned til Oslo på kort varsel for å få med seg prisutdelingen.

– Jeg er naturligvis både stolt og glad for å få denne prisen. Og det smakte spesielt godt at overrekkelsen skjedde på BIs storslagne årsmøte med så mange gode venner og flotte kollegaer til stede, sier Bråthen.

– Fantastisk god følelse

I begrunnelsen bak tildelingen fremheves Bråthens årelange innsats for å utvikle og løfte frem BIs juridiske fagmiljø, gjennom forskning, utdanning og profilering av skolen gjennom utallige medieopptredener og ekspertuttalelser.

Gjennom en lang karriere har han blant annet også vært leder av flere regjeringsoppnevnte lovutvalg. Han har ledet Eiendomsmeglingslovutvalget i 2006, Aksjelovutvalget i 2016/2017, Apotekerlovutvalget i 2022/2023 og Sparebanklovutvalget i 2023/2024. 

Tore Bråthen tar imot rektors ærespris fra Karen Spens.

Hans bidrag til BIs studieprogrammer ble også vektlagt, blant annet knyttet til utviklingen av BIs forskjellige studietilbud innen jus, eiendomsmegling og styreledelse.

– Det har vært så mange gode opplevelser. Når det gjelder bidraget til utviklingen av fagmiljø og studieprogrammer, dreier det seg om et langsiktig, planmessige arbeid hvor oppgaven hele tiden har vært tenke et godt stykke fremover og samtidig bygge stein på stein. Og hver gang en ny byggestein var kommet på plass, har det gitt en fantastisk god følelse, sier Bråthen.

«Kaffemaskintesten»

På BI har han vært instituttleder i perioden mellom 2005 og 2017 og dessuten aktiv i en rekke komiteer og råd, blant annet som leder av BIs forskningsetiske utvalg.

Siden han ble utnevnt som professor i 1998, har Bråthen vært sentral i oppbyggingen av det som i dag regnes som Norges ledende fagmiljø innen forretningsjus og landets suverent beste eiendomsmeglerutdanning. 

Han er i tillegg kjent for å ha innført den såkalte «kaffemaskintesten».

– Fagmiljøet ved instituttet er basert på at alle gamle og nye kollegaer skal være førsteklasses innen sitt fag, de skal være førsteklasses i auditoriet og de skal være førsteklasses ved kaffemaskinen. Klarte man ikke toppscore på alle tre kriterier, er man ikke blitt ansatt, forklarer Bråthen. 

– Høyt respektert

I sin begrunnelse trakk rektor frem at Bråthen også er kjent som en omsorgsfull og generøs kollega. 

– Tore er en som alltid inspirerer og motiverer de rundt seg. Årets vinner er høyt respektert, ikke bare blant kolleger som har hatt gleden av å jobbe med ham, men også av alle som har hatt nytte av hans ekspertise, sa Spens i forbindelse med prisutdelingen. 

Selv understreker prisvinneren viktigheten av at alle må trekke i samme retning.

– BIs viktigste ressurs er de ansatte. Vi har alle et ansvar for å gjøre vårt beste for at BI-laget alltid skal være sterkere enn summen av enkeltspillerne.  

Tore Bråthen.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.