-

BI ansetter Eirik Wærness

18. april 2024

Equinors sjeføkonom starter i bistilling som adjunct executive in residence ved Institutt for samfunnsøkonomi. Han skal blant annet utvikle nye videreutdanningstilbud innen økonomi og energi.

– Jeg gleder meg mest til kontakt med studenter og forskere og faglige diskusjoner om felles spørsmål som kanskje krever tid og tanker før vi finner svarene, sier Wærness.

Han har vært sjeføkonom i Equinor siden 2013 og har bred erfaring fra næringsliv, akademia og offentlige myndigheter. Før han begynte i Equinor var han blant annet Managing Direktor i Pröyry Management Consulting og har hatt ulike stillinger i Finansdepartementet. Wærness har ledende ekspertise innen makroøkonomi, energimarkeder, geopolitikk og offentlig regulering.

Sjeføkonom i Equinor og adjunct executive in residence ved BI Eirik Wærness. Bilde: Arne Reidar Mortensen.

– Equinor er en svært viktig aktør og det er verdifullt for instituttet og for BI å knytte nærmere bånd til Equinors økonomimiljø. ­Ved å knytte til oss Wærness, vil både vi og BI generelt kunne nyte godt av ham og hans store nettverk, sier leder av Institutt for samfunnsøkonomi Tommy Sveen.

Skal utvikle executive-kurs

– Eiriks bakgrunn og kompetanse vil ha stor verdi inn mot executive-utdanning. Vi er allerede i samtaler om et kurs i energiomstilling, som vi håper at han vil utvikle sammen med kolleger på instituttet, fortsetter Sveen.

Institutt for samfunnsøkonomi på BI er blant Norges fremste fagmiljøer innen blant annet makroøkonomi, konkurransepolitikk, energiøkonomi og arbeidsmarkedstatistikk. Ved siden av forskning underviser ansatte ved instituttet på alle nivåer og samarbeider bredt med foretak og organisasjoner i offentlig og privat sektor.

– ­Mange av dagens studenter vil finne jobb i byråkrati og næringsliv. Tidlig kontakt med oss som blir kolleger i fremtiden er nyttig både for dem og for oss som arbeidsgivere. Vi i næringslivet har også svært godt av å se ut vinduet og finne ut hva som foregår på utsiden av bedriften. Kontakt mellom akademia og næringsliv kan være en viktig katalysator for problemstillinger det bør forskes på eller undervises i, sier Wærness.

;
Du kan også se alle nyheter her.