-

BI tildeles midler til bransjeprogram for finansnæringen

15. april 2024

Handelshøyskolen BI tildeles syv millioner kroner i øremerkede midler for å tilby tre nye videreutdanningskurs i finans, som en del av regjeringens bransjeprogram.

Bransjeprogrammene er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, og har som mål at ansatte får kompetanse til å mestre nye oppgaver å bli i jobben.

– Tildelinger som dette er viktig bidrag for å tilby kurs som næringen etterspør selv og velkomment initiativ fra regjeringen som legger til rette for kontinuerlig læring og kompetanseutvikling. De nye kursene byr på forskningsbasert utdanning som adresserer endringer og utfordringer næringen står ovenfor, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI. 

Tildelingen skjer på bakgrunn av BIs søknader for å kunne tilby tre nye kurs innen kunstig intelligens i finansnæringen, bærekraft i kreditt og utlån for bedriftsrådgivere og en revidering av det eksisterende kurset i Bærekraftig finans. 

Kursene vil kunne gjennomføres fleksibelt med eller uten eksamen og utvikles i samarbeid med partnere fra finansnæringen; Sparebank 1, Lokalbank, DNB, Gjensidige og KLP.

Totalt deler regjeringen ut 22 millioner for nye utdanningstilbud i finans.

–  De store samfunnsutfordringene, omstilling i næringslivet og fornying i offentlig sektor krever at vi satser på kompetanseheving. Disse pengene skal bidra til å gi ansatte og bedrifter i hele landet oppdatert kunnskap, sier forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding fra regjeringen.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer bransjeprogrammene.  Oppstart for de nye kursene på BI er ventet våren 2025. BI tilbyr en rekke studier og kurs for bedrifter og virksomheter og har lang erfaring med samarbeid om videreutdanningsprogrammer med finansnæringen. 

– Vi ser at bransjeprogrammene er etterspurt og treffer godt. Det gode samarbeidet med partene i arbeidslivet gjør at vi får etablert en rekke korte og fleksible utdanningstilbud som er skreddersydd til behovet i bransjene, sier direktør i HK-dir, Sveinung Skule. 

;
Du kan også se alle nyheter her.