-

Flere søker seg til BI

22. april 2024

Årets søkertall viser en økning på 13 prosent til Handelshøyskolen BIs bachelorstudier, sammenlignet med 2023.

Til sammen har 11267 søkt om studieplass på BI fra høsten 2024 mot 9932 på tilsvarende tidspunkt i fjor. «Økonomi og administrasjon» er det mest populære studiet med 1914 søkere, etterfulgt av «eiendomsmegling, jus og økonomi» med 1654 søkere. Bachelorstudiet i finans opplever den største økningen på 37 prosent, mot samme tid i fjor.

Interessen for å studere rettsvitenskap på BI fortsetter, med 1377 nye søkere fordelt på 150 plasser.

–  Vi ser positive effekter av at vi er tett koblet på næringslivet for å kunne justere programinnhold i tråd med endrede behov i arbeidsmarkedet. Dette er også en trygghet for studentene som går på BI at de får en etterspurt kompetanse og et vitnemål av høy kvalitet. Økningen i antall søkere til våre studieprogrammer er både veldig oppmuntrende samtidig som det er en annerkjennelse at BI tilbyr utdanning som gir gode jobbmuligheter, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Karen Spens.

Tallene viser at kjønnsfordeling på BSc så langt er 62,7 prosent kvinner og 37,3 prosent menn.

Oppgang på alle campuser

Søkertallene til de regionale campusene i Bergen, Trondheim og Stavanger viser også oppgang på henholdsvis 25 prosent, 30 prosent og 6 prosent.

BI praktiserer løpende opptak og studenter kan søke helt frem til studiestart, men de aller fleste nasjonale og internasjonale søkere forholder seg til den etablerte fristen 15. april gjennom samordnet opptak.

Antall søkere per 15. april 2024:
Totalt antall søkere, bachelor: 11267 (9932 i fjor)
Bachelor, Oslo: 6727 (6292 i fjor)
Bachelor, Bergen: 2567 (2058 i fjor)
Bachelor, Trondheim: 1588 (1220 i fjor)
Bachelor, Stavanger: 385 (362 i fjor)
Totalt antall søkere, master: 2127 (2103 i fjor)
Master, Oslo: 1989 (1986 i fjor)
Master, Bergen: 138 (117 i fjor)

 

;
Du kan også se alle nyheter her.