-

Rekordtall for forskning på BI

23. april 2024

I 2023 publiserte BI-forskere 409 vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler. Dette er høyeste antallet noensinne.

– Som en ledende europeisk handelshøyskole gjennomfører Handelshøyskolen BI forskning av høy kvalitet. Det gjør oss i stand til å tilby utdanning som kvalifiserer studentene våre for gode og relevante jobber, samt tilby forskningsbasert kunnskap til bedrifter, samfunn og myndigheter. Den positive utviklingen de siste årene reflekterer målrettet arbeid mot å bygge toppmiljøer innen forskning, sier prorektor for forskning, læring og samfunnspåvirkning ved BI Harald Øverby.

Sikt og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse offentliggjorde i dag fjorårets publiseringstall for norske forskningsinstitusjoner. 2023 ble på flere måter et rekordår for BI:

  • Høyeste antall vitenskapelige publikasjoner noensinne: 409
  • Høyeste antall publiseringspoeng noensinne: 535
  • Høyeste antall publikasjoner på nivå 2 noensinne: 166

Figuren under viser utvikling i antall publikasjoner og publiseringspoeng ved BI de siste årene.

 Utvikling i antall publikasjoner og publiseringspoeng, Handelshøyskolen BI 2019-2023.

 

Flere artikler i de beste tidsskriftene

– De beste vitenskapelige tidsskriftene kjennetegnes av fremragende vitenskapelig kvalitet og høye siteringstall. Siteringer er en viktig indikasjon på at forskningen er relevant for andre og tas i bruk, sier dean for forskning ved BI Luk Warlop.

I det norske systemet regnes tidsskrifter enten som nivå 1 eller nivå 2, der nivå 2 er det beste. BI vektlegger i tillegg rangeringen til Chartered Association of Business Schools (ABS), som vurderer kvaliteten på vitenskapelige tidsskrifter innen næringsliv og ledelse. Tidsskrifter rangert 3, 4 og 4* (4 stjerne) er blant de fremste innen fagfeltene sine globalt.

Figuren under viser utvikling i antall publikasjoner på nivå 2 og ABS nivå 3-4* ved BI 2019-2023.

Utvikling i antall publikasjoner fra BI-forskere på nivå 2 og ABS nivå 3-4* 2019-2023.

 

Fakta

 

 

 

;
Du kan også se alle nyheter her.