-

Reviderer Bachelor of Management-grad med poeng fra fagskole

16. mai 2024

Handelshøyskolen BI legger til rette for å få godskrevet poeng fra høyere yrkesfaglig utdanning til tellende studiepoeng, som en del av Bachelor of Management-graden fra høsten 2024.

Revideringen gjør det mulig å få godkjent 30 frie studiepoeng av de 120 poengene en toårig fagskoleutdanning gir. Dette gjelder fagskoleutdanning innenfor alle fagområder, forutsatt at utdanningen er akkreditert av Nokut.  

– Fagskole er et utdanningsnivå som ligger mellom videregående- og høyskolenivå, og det har lenge vært et politisk mål å gjøre overgangene lettere mellom utdanningsnivåene.  Dette ønsker BI å bidra til gjennom vedtaket om å godkjenne deler av fagskoleutdanningen inn i Bachelor of Management.  Dette er i tråd med BIs strategiske prioriteringer om å legge til rette for utdanning tilpasset ulike behov, ambisjoner og livssituasjoner, sier rektor Karen Spens ved Handelshøyskolen BI. 

Stor fleksibilitet

Bachelor of Management er en fleksibel utdanning på deltid bestående av til sammen 180 studiepoeng fordelt mellom frie studiepoeng, valgfrie fordypninger og obligatoriske kurs.  Alle typer av offentlig godkjente universitets- og høyskoleutdanninger kan godkjennes som frie studiepoeng i graden (inntil 60 studiepoeng). 

Den fleksible graden gjør det også mulig å få godskrevet deler av kjernefag og fordypningsfag fra tidligere utdanning, så lenge de dekker faginnholdet i graden. 

BI har tilbudt Bachelor of Management siden 90-tallet, og tar inn om lag 2000 studenter i året i hele eller deler av graden.

– Denne graden er viktig del av BIs samfunnsoppdrag gjennom å gi mange en mulighet til å gå få en tellende utdanning som kan gi nye karrieremuligheter, sier Spens

;
Du kan også se alle nyheter her.