-

Uttalelse fra UHR om Gaza-krigen

17. juni 2024

Gaza-krigen vekker sterke følelser, også på norske universiteter og høyskoler. Det er demonstrasjoner på flere medlemsinstitusjoner, og en del institusjonsstyrer har fått krav om akademisk boikott av Israel til behandling.

UHR fordømmer ethvert brudd på folkeretten. Vi ber om våpenhvile og stans av angrepene mot sivile i Gaza og Israel.

Norske høyskoler og universiteter verner om ytringsfriheten og den akademiske friheten. Fredelige demonstrasjoner i lovlige former er enhver samfunnsborgers rett. Studenter og ansatte kan uttrykke sine meninger om konflikter i verden, også på lærestedet.

Universiteter og høyskoler har ikke som sin rolle å ta selvstendige utenrikspolitiske standpunkt. For å utføre samfunnsoppdraget sitt må lærestedene være autonome, og ivareta det bredest mulige mangfold av synspunkter.

På universiteter og høyskoler skal vanskelige spørsmål kunne diskuteres og institusjonene skal tilrettelegge for dette. Studenter og ansatte forventes å overholde demokratiske prinsipper, søke dialog og respektere at andre har meninger som avviker fra ens egne. Ytringer og demonstrasjoner skal gjennomføres med respekt for alle medarbeidere og studenter, og ta hensyn til at universiteters og høyskolers virksomhet kan fortsette. Vi aksepterer ikke trakassering av studenter eller ansatte, eller at deres sikkerhet settes i fare.

Kunnskapen er global og krever ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid. Med akademisk frihet følger akademisk ansvar. Studenter og ansatte skal selv bestemme hvordan og med hvem de samarbeider, innenfor gjeldende regelverk. Dette inkluderer også samarbeid i regioner hvor det er krig eller konflikt.

Handelshøyskolen BI er ett av 33 medlemmer av UHR. BIs rektor Karen Spens ble også nylig valgt inn til styret i UHR. 

;
Du kan også se alle nyheter her.