-

BI-studenter dro til Afrika for å skrive masteroppgave

8. juli 2024

Masterstudentene David, Thea, Pernille og Christina tilbragte 15 dager i Tanzania for å intervjue lokale bønder, næringsdrivende, investorer og ambassadører.

Foto: Privat

– Det har vært en utrolig interessant opplevelse, sier studentene.

De fire BI-studentene fikk stipend for reisen til Tanzania gjennom BIs deltakelse i det internasjonale samarbeidsprosjektet SUSTAIN, hvor BI har etablert et samarbeid med Mzumbe University i Tanzania og Jimma University i Etiopia (se faktaboks nederst i saken).

Erfaringene og innsikten de fikk på turen ble brukt som utgangspunkt for å skrive masteroppgavene sine hjemme i Norge.

Studentenes reise inkluderte besøk til hovedstaden Dar-Es-Salaam og byen Morogoro, et opphold hos kakaobønder i Kilombero Valley, og til slutt en spektakulær avslutning på paradisøya Zanzibar.

Kakaoproduksjon og startups 

Christine og Pernille brukte dagene i Tanzania til å gjennomføre et casestudie av kakaoprodusenten Kokoa Kamili. De intervjuet kakaobønder, kakaoprodusenter, og andre relevante aktører i området. Hjemme i Norge intervjuet de sjokoladeprodusenten Fjåk.

– Vi ønsket å finne ut hvordan bærekraftperspektiver og historier blir formidlet gjennom hele verdikjeden, fra bonden i Tanzania til sjokoladefabrikken i Eidsfjord.

Foto: privat

 

David og Thea baserte sin oppgave på hvilke hindre bedrifter i Tanzania møter på når de søker om egenkapitalfinansiering, og hvordan disse kan unngås for å oppnå en mer bærekraftig utvikling.

– Vi gjennomførte intervjuer med flere relevante aktører, blant annet investorer, entreprenører, ambassadører og statsansatte, forteller David og Thea.

I løpet av oppholdet gjorde de flere interessante funn.

– Det er vanskelig for investorer å etablere seg i Tanzania, mye på grunn av det juridiske lovverket. Vi fant også ut at det er mangel på kunnskap om fordelene ved egenkapitalfinansiering, da mange tviholder på mer tradisjonelle metoder som banklån og tilskuddsordninger.

Foto: privat

Det beste med turen 

De fire studentene sitter igjen med mange gode minner.

Selv om de brukte mye av tiden på datainnsamling, ble det også tid til litt ferie, naturopplevelser og menneskemøter. Studentene fikk blant annet reise på safari, gått på fjelltur med en lokal guide, og nytt late dager på strendene i Zanzibar.

Foto: privat

 

– Noe av det beste med turen var alle menneskene vi fikk møte, enten det var professorer, bønder, ambassadører eller tilfeldige folk på gata. Menneskene i Tanzania er så gjestfrie, varme og inkluderende, sier studentene.

Etiopiere på utveksling 

I tillegg til å sende norske studenter til Afrika, har BI også tatt imot etiopiske studenter som en del av SUSTAIN-samarbeidet. Våren 2024 har etiopierne Kibru, Lelise og Tekalign studert ved BI i Nydalen

Foto: Privat

 

– Det jeg liker best med Norge er den vakre naturen og måten nordmenn tar bærekraft på alvor. Norge har ikke bare et fantastisk landskap, men også et veldig hyggelig og imøtekommende folk, sier Lelise.

De tre understreker at det er store forskjeller mellom handelshøyskoleutdanningen i hjemlandet og Norge, blant annet knyttet til hvilke teknologiske ressurser studentene har tilgang til.

– I Norge har studenter i større grad tilgang til avanserte teknologiske verktøy og hjelpemidler. Dette gir studentene en mer effektiv og produktiv hverdag, enten det er på skolen eller i hverdagen generelt, sier Lelise og Tekalign.

Forskjeller mellom Afrika og Norge 

Et av de viktigste formålene med SUSTAIN-prosjektet er å fremme internasjonalt samarbeid mellom BI og afrikanske universiteter. Både BI-studentene fra Norge og studentene fra Etiopia sier det har vært en lærerik opplevelse. 

– Business-utdanningen her kjennetegnes av et tettere samarbeid med selskaper fra ulike bransjer. Slike samarbeid gir oss verdifulle muligheter til å lære direkte fra selskapene. De deler raust om sine modeller, systemer og utfordringer, noe som gir oss en bedre forståelse av det vi lærer om i klasserommet, sier Tekalign.

David og Thea trekker frem at den største forskjellen på bærekraft i Norge og Tanzania er kapasiteten til å ta klimakrisen på alvor. Et sitat fra turen som har festet seg var “If you expect people in Tanzania to opt for green solutions, you must ensure that it is the cheapest option. If not, no one is going to buy it.”

– I Norge har vi svært høye CO2-utslipp per innbygger, men til gjengjeld en enorm kapasitet til å gjøre noe med det, sier de.

Christine og Pernille merket seg at tanzanianere har mer fokus på sosial bærekraft enn det nordmenn har.

– I Norge har vi en tendens til å legge stor vekt på miljøperspektivet . Derfor var det interessant å se at sosial bærekraft gjennom hele verdikjeden beholdt sin rolle som det viktigste perspektivet.

Fakta om SUSTAIN-prosjektet

  • Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI, Mzumbe University og Jimma University.
  • Formålet er å forbedre utdanning og forskning innen supply chain management og bærekraftig forretningsutvikling.
  • SUSTAIN skal bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.
  • Prosjektet skal fremme internasjonal forståelse og interkulturell kompetanse gjennom student- og fakultetsutveksling.
  • Prosjektet er finansiert av DiKu NORPART
  • Ved utgangen av 2023 hadde SUSTAIN gitt over 100 studenter mulighet til lang eller kortvarig utveksling.

Les mer om SUSTAIN-prosjektet på BIs engelske nettsider her.

 

;
Du kan også se alle nyheter her.