-

BI-professor oppnevnt til EUs finans-vaktbikkje

3. juli 2024

Jus-professor Morten Kinander er blant de nyoppnevnte medlemmene av interessentgruppen for verdipapirer og markeder i EUs finantilsyn ESMA (The European Securities and Markets Authorities).

– Dette er en tydelig indikasjon på BIs ledende posisjon innen jus og finans i Norge og Europa. Det har også stor verdi for Norge å være representert i EUs styringsorganer fordi disse har så stor påvirkning på norsk næringsliv og politikk. Jeg vil gratulere Morten med denne oppnevnelsen, sier prorektor for forskning, læring og samfunnspåvirkning på Handelshøyskolen BI Harald Øverby.

ESMA er EUs finanstilsyn med ansvar for investorbeskyttelse og vern av integriteten, transparensen, effektiviteten og funksjonen til EUs finansmarkeder.

– Dette er først og fremt en fantastisk anledning til å følge tilsyn og reguleringssutviklingen av kapitalmarkedene i detalj mens det skjer. Selv om det norske Finanstilsynet har mye makt i det daglige, er det aller meste av reguleringen av de norske kapitalmarkedene ren EU-rett. ESMA har delvis utviklet dette regelverket, og de står for fortolkning, anvendelse og tilsyn. De er relativt viktige, for å si det slik, sier professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI Morten Kinander.

Professor Morten Kinander fra Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.

Interessentgruppen for verdipapirer og markeder gir teknisk rådgivning om standarder for finansregulering, veiledninger og anbefalinger. Interessentgruppen er også en viktig vaktbikkje for EUs finanslovgivning.

– Norge har et forholdsvist sterkt kapitalmarked med egne særtrekk. Samtidig er det også noen egne utfordringer som EØS-land. Som første ikke-EU medlem inn i denne gruppen, kan det kanskje hende at jeg har noen perspektiver som er noe annerledes fra de kontinentale medlemmene, sier Kinander.

Han er oppnevnt til gruppen som en av fire topprangerte europeiske akademikere. De andre tre kommer fra Bocconi University, ESADE Business School og Catholic University Milan. Totalt består gruppen av 30 medlemmer med representanter fra kunder, brukere av finansielle tjenester, næringsliv og finansmarkeder.

– Med deres sterke ekspertise, ulike profesjonelle bakgrunner og brede geografiske representasjon mener jeg vi har sikret at ESMA vil motta perspektiver og innspill fra ulike interessenter på tvers av EU. ESMA jobber for å sikre investorbeskyttelse, bygge mer effektive og attraktive kapitalmarkedere i EU og trygge finansiell stabilitet, sier leder for ESMA Verena Ross.

Du kan se alle medlemmer av gruppen her: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-new-members-its-securities-and-markets-stakeholder-group 

;
Du kan også se alle nyheter her.