Handelshøyskolen BI

Vår historie

I dag er BI den eneste handelshøyskolen i Norge som har oppnådd trippel akkreditering, blant 1 prosent av alle handelshøyskoler på verdensbasis.

BI ble opprettet som en kveldsskole av Finn Øien i 1943. I løpet av det følgende tiåret ble BI bygget opp til å omfatte et toårig dagstudium med godkjenning av Statens Lånekasse for Utdanning. 

BI har hele veien hatt fokus på å være innovative og fremtidsrettede. Allerede i 1963 ble det vedtatt å satse på språk i utdanningen, og BI investerte i et moderne språklaboratorium. Fire år senere kjøpte BI sin første datamaskin. På dette tidspunkt fantes det fra før kun én datamaskin i Norge.

Det treårige diplomøkonomstudiet fikk statsstøtte i 1969, noe som gav en kraftig stimulans til faglig opprustning. I 1983 ansatte BI sine fire første professorer, og i 1985 blir BI tildelt siviløkonomtittelen, noe som har hatt stor betydning for BIs anerkjennelse som handelshøyskole.

BIs grunnlegger Finn Øien

Nasjonalt nettverk

I 1985 opprettet BI et eget nettverk av nasjonale skoler, og fra slutten av 80-tallet kunne man ta det treårige diplomøkonomstudiet ved 10 BI-høyskoler. På 1990-tallet forsterket man BIs næringslivsrelevans ved å inngå partnerskap med flere store norske bedrifter, samtidig som man etablerte Master of Management for etter- og videreutdanning.
BI fusjonerte med en rekke skoler, og knyttet på denne måten til seg nye fagområder. Norges Markedshøyskole, Oslo Handelshøyskole og Norges Varehandelshøyskole (2000) er noen av skolene BI fusjonerte med.

Internasjonalisering

BI var tidlig ute (1990) med å etablere et fulltids mastertilbud på engelsk. Innveksling og utveksling ble stadig mer populært, og diplomeksportmarkedsførerstudiet ble satt i gang så tidlig som i 1979. Nordisk senter ved Fudan i Shanghai åpnet i 1995, og året etter startet det som i dag er kjent som BI-Fudan programmet. I 1999 får BI sin første internasjonale akkreditering, EQUIS, og i 2000 ble International School of Management (ISM) i Litauen etablert med BI som hovedeier. I 2003 etablerer BI et internasjonalt Executive MBA-program i samarbeid med ESCP Europe, Paris. BI mottar internasjonal akkreditering av AMBA i 2013 og AACSB i 2014, og BI har nå oppnådd statusen «Triple Crown»-skole, som den eneste handelshøyskolen i Norge.

Europavisjonen

BIs visjon er å være en ledende Europeisk handelshøyskole som trekker til seg de beste studentene og de beste forskerne. Med de beste hodene på laget skal BI ha innflytelse på internasjonal forskning, på studentenes læring, og på praksis i næringsliv og offentlig sektor.