-
Bachelornivå

Årsenhet i helseledelse

Når du har gjennomført programmene Ferdigheter i helseledelse og Innovasjon og organisering i helsetjenesten har du en Årsenhet i helseledelse.

Ferdigheter i helseledelse: 
Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø.
Les mer om programmet

Innovasjon og organisering i helsetjenesten: 
For å bli en god leder i helsesektoren kreves det innsikt i politiske og økonomiske, så vel som rettslige, rammebetingelser. Dette programmet gir deg fordypning i problemstillinger knyttet til disse rammene.

Programmet krever ikke helsefaglig bakgrunn hvis man søker om opptak kun på dette programmet.
Les mer om programmet

 

"Da jeg begynte på lederutdanning BI forsto jeg at vi alle har våre måter å lede på - og at de fleste er like usikre som meg. Jeg lærte å våge og vise svakheter. Det ga meg en helt ny ro, og en evne til å stole på meg selv - og dermed også kollegene mine."

Hilde Helland

Daglig leder, Manglerudhjemmet

Praktisk informasjon

Slik søker du 
Du søker på begge programmene enkeltvis. Det er summen av disse to delene som utgjør årsenheten i helseledelse.

Administrativt ansvarlig

Ønsker du mer informasjon om Årsenhet i Helseledelse eller programmene som inngår, ta kontakt med InfoHub.