-
Kurs bachelornivå

Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse

Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø.

Hvorfor Grunnstudiet ferdigheter i helseledelse?

Helsetjenesten er kompleks med ansatte fra ulike profesjoner. Sektoren har mange krevende pasienter og brukere og stadig mer avansert teknologi. Grunnstudiet – Ferdigheter i helseledelse har særlig fokus på mellomleders utfordringer. Målet for god ledelse er å skape en bedre helsetjeneste preget av god kvalitet og brukerorientering, og til grunn for programmet legges et positivt menneskesyn forankret i etiske verdier hvor pasienters og brukeres beste står sentralt. 

I dette programmet lærer du å utvikle en lederstil hvor ledere og medarbeidere jobber løsningsorientert i team, uavhengig av profesjon. Vi legger vekt på å anvende det faglige stoffet i forbindelse med konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon.

Emneoversikt

  • Organisasjon og ledelse: Vi ser på aktuelle ledelsesteorier, lederrollen og lederstil. Det legges vekt på utvikling av et lederskap der medarbeidere er organisasjonens viktigste ressurs.
  • Juridiske og økonomiske aspekter ved ledelse: Som leder og personalleder i helsetjenesten trenger du praktiske ferdigheter knyttet til arbeidsrettslige og økonomiske instrumenter og metoder.
  • Endringsledelse og strategisk endring: Endring er mer eller mindre konstant for de fleste innen helsesektoren. Under dette temaet ser vi på endringsbegrepet, samt ulike modeller for endringsprosesser. 
  • Samskaping og tjenesteinnovasjon: Opparbeide en kritisk og reflekterende holdning til helsesektorens systemer og rutiner, med bevisstgjøring på hva som skaper verdi i helsetjenesten. 
  • Implementering av strategier: Både ledere og medarbeidere har viktige roller å spille ved implementering av strategier. Endringer skjer underveis i strategiperioder – både innenfor og utenfor organisasjonen, som kan påvirke prosessen.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som ønsker å kvalifisere deg for lederjobber i helsevesenet eller for deg som vil utvikle deg videre i lederjobben. Du får best utbytte av studiene når du har noen års arbeidserfaring.

"Jeg har jobbet som spesialsykepleier i mange år, og jeg ønsket å styrke min fagkompetanse innen ledelse. Studiet har hjulpet meg med å se muligheter, og utvikle eget potensiale. Vi lærte innovasjonsstrategier og viktige implementeringsverktøy. Ledelse begynner med deg selv og din åpenhet for endringer. "

Nina Ekeberg

Fagutviklingssykepleier, Fredrikstad kommune

Praktisk informasjon

Forelesere

Gina Bråthen
Gina Bråthen

Gina Bråthen

Gina Bråthen er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI.

Pamela Nowell

Postdoktorstipendiat - Institutt for strategi og entreprenørskap

Profil bilde av Kristin Woll
Profil bilde av Kristin Woll

Kristin Woll

Høyskolelektor II - Institutt for strategi og entreprenørskap

Tord Fagerheim Mortensen
Tord Fagerheim Mortensen

Tord Fagerheim Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter.

Bilde av Gunn-jane Håland
Bilde av Gunn-jane Håland

Gunn-Jane Håland

Høyskolelektor - Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 06.09 - 07.09
2. samling: 16.10 - 17.10
3. samling: 13.11 - 14.11
4. samling: 22.01 - 23.01 2024
5. samling: 26.02 - 27.02
6. samling: 06.05 - 07.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.