Kurs bachelornivå

Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse

Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø.

Hvorfor Grunnstudiet ferdigheter i helseledelse?

I dette programmet lærer du å utvikle en lederstil hvor ledere og medarbeidere jobber løsningsorientert i team, uavhengig av profesjon.

Du får en innføring i bruk av prosjektarbeid som metode i endringsprosesser, og innsikt i økonomisk planlegging og styring. Vi legger dessuten også vekt på å anvende det faglige stoffet i forbindelse med konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon.

Emneoversikt

  • Organisasjon og ledelse: Vi ser på aktuelle ledelsesteorier, selve lederrollen, lederstil og lederoppgaver. I tillegg går vi gjennom de mest aktuelle lederverktøyene, med mål om å kunne anvende disse i praktiske jobbsituasjoner.
  • Helseledelse:Denne modulen tar for seg hva det vil si å være leder i helsetjenesten. Et viktig mål er å bevisstgjøre deltagerne, slik at man i større grad kan arbeide samordnet i team, uavhengig av profesjon og avdeling, mot felles mål til beste for pasienten.
  • Personalledelse: Fokuset her er det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i en praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten. Utgangspunktet er at medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs. Personalpolitikk, arbeidsmiljø og motivasjon blir viet spesiell oppmerksomhet, både når det gjelder det daglige jobbfellesskapet og langsiktig kompetanseutvikling. Aktuelle arbeidsrettslige temaer vil også bli behandlet.
  • Økonomistyring:Denne delen gir en innføring i sentrale økonomiske problemstillinger og begreper som er nyttige og nødvendige for å fungere som ledere. Et viktig mål er at helsetjenestens mellomledere behersker et begrepsapparat slik at de er i stand til å føre en meningsfull dialog med overordnet ledelse og fagøkonomer i en økonomiavdeling. Det legges spesiell vekt på at ledere skal utvikle praktiske ferdigheter innen planarbeid på avdelingsnivå i en helseorganisasjon, deriblant budsjettering og budsjettstyring.
  • Prosjektarbeid i ledelse: I den avsluttende delen er målet å bruke aktuelle teorier og verktøy du har lært gjennom programmet i et relevant prosjektarbeid. Studentene, enten enkeltvis eller i grupper, velger en prosjektoppgave relatert til en konkret jobbsituasjon, der ambisjonen er å utarbeide konkrete, kreative forslag til forbedringstiltak.


Hvem passer programmet for?

Programmet er skreddersydd for deg som ønsker å kvalifisere deg for lederjobber i helsevesenet. Du får aller best utbytte av studiene når du innehar noen års arbeidserfaring.

Praktisk informasjon

Forelesere

Debbie Harrison

Debbie Harrison

Debbie Harrison har en bachelorgrad fra Liverpool John Moorse University, og en doktorgrad fra Lancaster University. Hun er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, i tillegg til å være professor for Institutt for strategi og entreprenørskap.

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er førsteamanuensis i innovasjon ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han er også Associate Dean for BI sin doktorgradsspesialisering i innovasjon og entreprenørskap. Bjørn Erik er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo (UiO), og har en doktorgrad i organisasjon og ledelse (også fra UiO).

Gina Bråthen

Gina Bråthen

Gina Bråthen er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI.

Thomas Hoholm

Thomas Hoholm

Thomas Hoholm er instituttleder ved Institutt for Strategi og entreprenørskap. Han underviser blant annet innenfor temaene innovasjonsarbeid, strategi og entreprenørskap.

Helene Loe Colman

Helene Loe Colman

Helene Loe Colman er professor ved Institutt for Strategi og entreprenørskap. Noen av Colman sine ekspertområder er endringsledelse, organisasjonsidentitet og strategi.

Tord Fagerheim Mortensen
Tord Fagerheim Mortensen

Tord Fagerheim Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter.

"Studiet i helseledelse har hatt stor betydning for min jobbhverdag. Jeg føler meg mer motivert, inspirert og selvsikker på jobb, og jeg er ikke så redd for å ta imot utfordringer lengre."

Linn Sandum

Sykepleier, Akershus universitetssykehus

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021/vår 2022
1. samling: 16.09 - 17.09
2. samling: 18.10 - 19.10
3. samling: 18.11 - 19.11
4. samling: 17.01 - 19.01
5. samling: 28.02 - 01.03
6. samling: 09.05 - 10.05

Gjennomføring

Programmet strekker seg over ett år, og undervisningen gjennomføres over 6 samlinger av to og tre dager, totalt 13 dager, i kombinasjon med undervisning på nett. Samlingene foregår på dagtid (hele dager).

På samlingene skjer undervisningen ved case og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene arbeider studentene med innsendingsoppgaver og får tilbakemelding.

Lærer publiserer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser på itslearning. Her kan du også kommunisere med lærer og medstudenter.