Bachelorprogram

Ferdigheter i helseledelse

Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø.

Hvorfor ferdigheter i helseledelse?

I dette programmet lærer du å utvikle en lederstil hvor ledere og medarbeidere jobber løsningsorientert i team, uavhengig av profesjon.

Du får en innføring i bruk av prosjektarbeid som metode i endringsprosesser, og innsikt i økonomisk planlegging og styring. Vi legger dessuten også vekt på å anvende det faglige stoffet i forbindelse med konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon.

Emneoversikt

  • Organisasjon og ledelse: Vi ser på aktuelle ledelsesteorier, selve lederrollen, lederstil og lederoppgaver. I tillegg går vi gjennom de mest aktuelle lederverktøyene, med mål om å kunne anvende disse i praktiske jobbsituasjoner.
  • Helseledelse:Denne modulen tar for seg hva det vil si å være leder i helsetjenesten. Et viktig mål er å bevisstgjøre deltagerne, slik at man i større grad kan arbeide samordnet i team, uavhengig av profesjon og avdeling, mot felles mål til beste for pasienten.
  • Personalledelse: Fokuset her er det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i en praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten. Utgangspunktet er at medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs. Personalpolitikk, arbeidsmiljø og motivasjon blir viet spesiell oppmerksomhet, både når det gjelder det daglige jobbfellesskapet og langsiktig kompetanseutvikling. Aktuelle arbeidsrettslige temaer vil også bli behandlet.
  • Økonomistyring:Denne delen gir en innføring i sentrale økonomiske problemstillinger og begreper som er nyttige og nødvendige for å fungere som ledere. Et viktig mål er at helsetjenestens mellomledere behersker et begrepsapparat slik at de er i stand til å føre en meningsfull dialog med overordnet ledelse og fagøkonomer i en økonomiavdeling. Det legges spesiell vekt på at ledere skal utvikle praktiske ferdigheter innen planarbeid på avdelingsnivå i en helseorganisasjon, deriblant budsjettering og budsjettstyring.


Hvem passer programmet for?

Programmet er skreddersydd for deg som ønsker å kvalifisere deg for lederjobber i helsevesenet. Du får aller best utbytte av studiene når du innehar noen års arbeidserfaring.

Praktisk informasjon

"Studiet i helseledelse har hatt stor betydning for min jobbhverdag. Jeg føler meg mer motivert, inspirert og selvsikker på jobb, og jeg er ikke så redd for å ta imot utfordringer lengre."

Linn Sandum

Sykepleier, Akershus universitetssykehus

Foreleser

Geir Lahnstein

Geir Lahnstein er utdannet ved Handelshøyskolen BI og er høyskolelektor. I tillegg er han medeier i konsulentselskapet KLM-Lahnstein.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

Undervisningen starter med åpning av læringsplattformen itslearning 20. august.

1. samling: 10.09 - 11.09
2. samling: 15.10 - 16.10
3. samling: 26.11 - 27.11
4. samling: 14.01 - 16.01
5. samling: 11.03 - 12.03
6. samling: 06.05 - 07.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Gjennomføring

Oslo: Programmet strekker seg over ett år, og gjennomføres som nettstudier med frivillige samlinger. Det tilbys totalt 6 samlinger à 2 og 3 dager.

Samlingene i Oslo kan betraktes som et tillegg til kursinnholdet inne i kursrommet på itslearning, og har hovedsakelig en form og et opplegg tilpasset de som møter opp. Du vil finne all informasjon, videoer og alt annet fagstoff du trenger i kursrommet. Dette skal også være dekkende for temaene det jobbes med på eventuelle samlinger.

På samlingene skjer undervisningen ved case og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene arbeider studentene med innsendingsoppgaver og får tilbakemelding.

Nettlærer publiserer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser på its learning. Her kan du også kommunisere med nettlærer og medstudenter.

Når kan jeg søke?