Bachelor of Management

Innovasjon og organisering i helse­tjenesten

For å bli en god leder i helsesektoren kreves det innsikt i politiske og økonomiske, så vel som rettslige, rammebetingelser. Dette programmet gir deg fordypning i problemstillinger knyttet til disse rammene.

Hvorfor Innovasjon og organisering i helsetjenesten?

Helsevesenet er preget av kontinuerlig omstilling og forbedring, og dette programmet fokuserer på grunnleggende ledelses- og styringsbehov i helsetjenesten. Det legges vekt på læring gjennom dialog og refleksjon, og vi ser på hvordan de ulike profesjonenes faglige dyktighet må forenes med styringsferdigheter og lederkunnskaper.

Innsikten du opparbeider deg når det gjelder sammenhengen mellom økonomiske, rettslige og organisatoriske rammevilkår og daglig ledelse, kvalifiserer deg for nye, utfordrende lederoppgaver.

Emneoversikt

Emneoversikten gjelder for hele programmet. Betingelser for innovasjon og endring i helsetjenesten vil undersøkes og klargjøres i relasjon til følgende fire temabolker: 

  • Helselovgivning og styringspremisser: Vi gjennomgår lovverket med vekt på blant annet rettslige virkemidler i helsetjenesten, innføring i og bruk av juridisk metode, helserett og rettighetsstyring, rettslige reguleringer av  profesjonsadferd og rettslig ansvar for helsepersonell.
  • Helsepolitikk og organisasjon: Det er et økende gap mellom faglige ambisjoner, muligheter og etterspørsel på den ene siden og ressurstilgangen på den annen. Det skaper kompliserte politiske og organisatoriske utfordringer. Sykehusene interagerer med stadig mer dynamiske og omskiftelige omgivelser, og de vil også utvikle seg i retning av å bli mer komplekse organisasjoner med mange ansatte, faggrupper og med stort innslag av teknologi. Det kan gi økende indre dynamikk og spenninger, og ledere i helsevesenet må finne løsninger i dette farvannet.
  • Helseøkonomi og ressursstyring: En rekke av reformene som er gjennomført i helsetjenesten, som for eksempel fastlegereformen, fritt sykehusvalg og innsatsstyrt finansiering, har som et mål å bruke ressursene så effektivt som mulig. Det er antatt at det er rom for å forbedre både kostnadseffektiviteten og allokeringseffektiviteten. I dette programmet drøftes noen av de sentrale utfordringer man står overfor når det gjelder å nå de mål som er lagt inn i disse reformplanene.
  • Ledelse, makt og verdier: Lederrollen i helsetjenesten vil bli belyst i forhold til utfordringene knyttet til etablerte profesjonsnormer og tradisjonelt hegemoniske organisasjonsmiljøer. Profesjonsteori vil bli diskutert som en integrert del av organisasjons- og institusjonsteori for å finne svar på hvordan organisasjonsmiljøer utvikles. Helsetjenestens verdinormer blir også analysert med tanke på den betydning disse har når viktige beslutninger skal fattes og hvor sentrale interessenters krav er representert.


Hvem passer programmet for?

Programmet er skreddersydd for deg som ønsker å kvalifisere deg for lederjobber i helsevesenet. Du får aller best utbytte av studiene når du innehar noen års arbeidserfaring.

Praktisk informasjon

Foreleser

Per Ingvar Olsen

Per Ingvar Olsen er Professor Chair ved institutt for strategi og entreprenørskap.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

Undervisningen starter med åpning av  læringsplattformen itslearning 02. september

1. samling: 12.09 - 14.09
2. samling: 17.10 - 18.10
3. samling: 28.11 - 29.11
4. samling: 17.01 - 18.01
5. samling: 13.03 - 14.03
6. samling: 08.05 - 09.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Gjennomføring

Oslo: Programmet strekker seg over ett år, og gjennomføres som nettstudier med frivillige samlinger. Det tilbys totalt 6 samlinger à 2 og 3 dager.

Samlingene i Oslo kan betraktes som et tillegg til kursinnholdet inne i kursrommet på itslearning, og har hovedsakelig en form og et opplegg tilpasset de som møter opp. Du vil finne all informasjon, videoer og alt annet fagstoff du trenger i kursrommet. Dette skal også være dekkende for temaene det jobbes med på eventuelle samlinger.

På samlingene skjer undervisningen ved case og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene arbeider studentene med innsendingsoppgaver og får tilbakemelding.

Nettlærer publiserer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser på its learning. Her kan du også kommunisere med nettlærer og medstudenter.

Når kan jeg søke?