Kurs bachelornivå

Innovasjon og organisering i helse­tjenesten

For å bli en god leder i helsesektoren kreves det innsikt i politiske og økonomiske, så vel som rettslige, rammebetingelser. Dette programmet gir deg fordypning i problemstillinger knyttet til disse rammene.

Hvorfor Innovasjon og organisering i helsetjenesten?

Fremtidens helsetjeneste skaper vi gjennom mer samarbeid. Helsetjenesten står ovenfor store utfordringer med en aldrende befolkning, mer kompliserte sykdomsbilder og stør økning i livsstilssykdommer. Innovasjon er nødvendig for å møte stigende helseutgifter og imøtekomme nye behov. Man ser også at økende digitalisering og ny teknologi utfordrer dagens organisering.

Alle ønsker seg at kvalitet og pasientsikkerhet skal komme først, og både politikere og befolkningen forventer mer tverrfaglig samarbeid, samt at ny teknologi og praksis skal gi bedre pasientbehandling. Det blir derfor stadig viktigere med bedre samhandling i og på tvers av organisasjoner. Utviklingen vi ser utfordrer også sykehusenes og den kommunale helsetjenestens evne til å omstille seg og helseutøverens kompetanse. 

Dette kurset gir deg kunnskap om innovasjon, helserett, helseøkonomi og praksisbasert kunnskap om hvordan innovasjon og endring kan gjennomføres. Det legges stor vekt på å introdusere metodikk og praktisk kunnskap om innovasjon og forbedringsarbeid.

Emneoversikt

Undervisningen har innovasjon og organisering i helsetjenesten som hovedtema, og tar for seg ulike områder knyttet dette, slik som:

  • Helsetjenestens organisering og sentrale reformer, innovasjonsbegrepet og hvordan innovasjon og endringsarbeid foregår i praksis.
  • Innovasjonsmetodikk for å utforske, forstå og utvikle fremtidens helsetjenester, samt prosessverktøy og støtte for gjennomføring av forbedrings- og innovasjonsprosjekter.
  • Helseøkonomi og anskaffelser i innovasjon og endringsprosesser.
  • Juridisk metode og viktige rettskilder som gjelder pasientrettigheter, profesjonsatferd og helsetjenesten. 

Hvem passer programmet for?

Programmet er skreddersydd for deg som ønsker å bli kvalifisert for nye, utfordrende lederoppgaver i helsevesenet. Aller best utbytte av studiene får de som allerede innehar noen års arbeidserfaring.

Praktisk informasjon

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

Undervisningen starter med åpning av  læringsplattformen itslearning 02. september

1. samling: 23.09 - 25.09
2. samling: 21.10 - 22.10
3. samling: 25.11 - 26.11
4. samling: 21.01 - 22.01
5. samling: 02.03 - 03.03
6. samling: 04.05 - 05.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Gjennomføring

Oslo: Programmet strekker seg over ett år, og undervisningen gjennomføres over 6 samlinger av to og tre dager, totalt 13 dager, i kombinasjon med undervisning på nett. Samlingene foregår på dagtid (hele dager).

På samlingene skjer undervisningen ved case og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene arbeider studentene med innsendingsoppgaver og får tilbakemelding.

Lærer publiserer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser på its learning. Her kan du også kommunisere med lærer og medstudenter.

Søk nå