-
Kurs bachelornivå

Innovasjon og organisering i helse­tjenesten

I dette programmet lærer du om hva som skal til for å gjennomføre innovasjon og forbedringsarbeid, og hvordan du praktisk legger til rette for å få til nettopp dette.

Hvorfor Innovasjon og organisering i helsetjenesten?

Fremtidens helsetjeneste skaper vi gjennom mer samarbeid. Helsetjenesten står ovenfor store utfordringer med en aldrende befolkning, mer kompliserte sykdomsbilder og stør økning i livsstilssykdommer. Innovasjon er nødvendig for å møte stigende helseutgifter og imøtekomme nye behov. Man ser også at økende digitalisering og ny teknologi utfordrer dagens organisering.

Alle ønsker seg at kvalitet og pasientsikkerhet skal komme først, og både politikere og befolkningen forventer mer tverrfaglig samarbeid, samt at ny teknologi og praksis skal gi bedre pasientbehandling. Det blir derfor stadig viktigere med bedre samhandling i og på tvers av organisasjoner. Utviklingen vi ser utfordrer også sykehusenes og den kommunale helsetjenestens evne til å omstille seg og helseutøverens kompetanse. 

Dette kurset gir deg kunnskap om innovasjon, helserett, helseøkonomi og praksisbasert kunnskap om hvordan innovasjon og endring kan gjennomføres. Det legges stor vekt på å introdusere metodikk og praktisk kunnskap om innovasjon og forbedringsarbeid.

Emneoversikt

Undervisningen har innovasjon og organisering i helsetjenesten som hovedtema, og tar for seg ulike områder knyttet dette, slik som:

  • Helsetjenestens organisering og sentrale reformer, innovasjonsbegrepet og hvordan innovasjon og endringsarbeid foregår i praksis.
  • Innovasjonsmetodikk for å utforske, forstå og utvikle fremtidens helsetjenester, samt prosessverktøy og støtte for gjennomføring av forbedrings- og innovasjonsprosjekter.
  • Helseøkonomi og anskaffelser i innovasjon og endringsprosesser.
  • Juridisk metode og viktige rettskilder som gjelder pasientrettigheter, profesjonsatferd og helsetjenesten. 

Hvem passer programmet for?

Programmet er skreddersydd for deg som ønsker å bli kvalifisert for nye, utfordrende lederoppgaver i helsevesenet. De som allerede har noen års arbeidserfaring får aller best utbytte av studiene. 

Praktisk informasjon

"Innovasjon og organisering i helse­tjenesten har gitt meg viktige verktøy for å gjøre endringer som ny leder. Med fokus på systematisk implementering av endringer lærte jeg at innovasjon må være 'nytt', 'nyttig', og fremfor alt, 'nyttiggjort' for organisasjonens suksess."

Vasilis Sitras MD PhD

Leder Fostermedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Forelesere

 Tord Fagerheim Mortensen
 Tord Fagerheim Mortensen

Tord Fagerheim Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter.

Kari Jorunn Kværner
Kari Jorunn Kværner

Kari Jorunn Kværner

Kari Jorunn Kværner er senterdirektør for SFI ved Oslo universitetssykehus, samt professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap.

Kari Paulsrud
Kari Paulsrud

Kari Paulsrud

Kari Paulsrud er utdannet barnevernspedagog og jurist/advokat, og driver advokatpraksis i Advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo, med helserett som spesialområde.

Nils Otto Ørjasæter
Nils Otto Ørjasæter

Nils Otto Ørjasæter

Nils Otto Ørjasæter er professor II ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI, seniorkonsulent og partner i Intro International.

Bjørn Erik Mørk
Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er førsteamanuensis i innovasjon ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han er også Associate Dean for BI sin doktorgradsspesialisering i innovasjon og entreprenørskap.

Monica Skjøld Johansen

Monica Skjøld Johansen er seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet og har vært sekretariatsleder i det regjeringsoppnevnte Blankholmutvalget.

"Fremtidens helsetjeneste skaper vi gjennom innovasjon og samarbeid; endringer i måten vi organiserer helsetjenester på. I dag har vi teknologi som gjør at vi kan tilby både sykehusbehandling og god omsorg hjemme. Slike hjemmebaserte helsetjenester forandrer pasientrollen og stiller nye kompetansekrav til alle som arbeider innen helse og omsorg. "

Kari J Kværner

Professor, Institutt for strategi og entreprenørskap

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 11.09 - 13.09
2. samling: 09.10 - 10.10
3. samling: 06.11 - 07.11
4. samling: 15.01 - 16.01 2024
5. samling: 04.03 - 05.03
6. samling: 29.04 - 30.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.