Kurs bachelornivå

Prestasjons­ledelse

Medarbeidere som bryr seg, er også medarbeidere som er mer produktive, lojale og verdifulle for organisasjonen. Dette programmet lærer deg hvordan du får ansatte til å prestere bedre.

HVORFOR PRESTASJONSLEDELSE?

Alle virksomheter er avhengige av ledere som kan inspirere, motivere og påvirke sine ansatte til å løfte egne prestasjoner. I arbeidslivet er det en nesten umettelig etterspørsel etter ledere som behersker ulike former for ledelse og som dermed er i stand til å tilpasse sin lederstil, strategi eller visjon like raskt som verden utvikler seg.  

I dette programmet får du verktøyene til å ikke bare sørge for at effektive kolleger fortsetter å prestere, men også til å snu negativ utvikling hos individer eller grupper i bedriften.  

Ved å basere undervisningen på de nyeste prinsippene innen forskning på ledelse, lærer du i tillegg god selvledelse og hvordan du bygger opp enkeltpersoner og teams til å effektivt styre seg selv.

EMNEOVERSIKT

  • Situasjonsbestemt ledelse: Hvordan påvirker du medarbeiderne i det daglige for å øke verdiskapningen på kort sikt?
  • Transformasjonsledelse: Hvordan mobiliserer du medarbeiderne mot en visjon som sørger for at selskapet er konkurransedyktig i fremtiden?
  • Teamledelse: I dagens arbeidsliv ser man stadig mer teamarbeid, der teamets dynamikk, utvikling og kreativitet er en forutsetning for suksess. Hvordan løfter du deres prestasjoner og påvirker dem til å bli selvgående enheter i virksomheten?
  • Selvledelse: Ta regien over eget liv og få innsikt i dine egne tanke- og handlingsmønstre gjennom praktiske øvelser, samt psykologi- og ledelsesteorier. God selvledelse handler om å påvirke seg selv til å prestere bedre.
  • Beslutningsfeller: Vi går gjennom beslutningsfeller og hvordan man kan komme forbi disse, slik at du unngår å bli veiviseren som leder resten av laget i feil retning.

Ved å dele opp undervisningen i hver sin kunnskaps-, prosess- og prosjektdel blir den teoretiske og praktiske læringen relatert til din egen situasjon. I løpet av programmet bevisstgjøres deltakerne på egen atferd og tenkemåte, der målet er å utforme en personlig utviklingsplan for deg som leder.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Dette programmet passer både for ledere med et ønske om å forbedre sine prestasjoner i samspill med sine medarbeidere, og for personer som har ambisjoner om å bli ledere. 

"Programmet har gitt meg nyttige verktøy til hvordan jeg kan påvirke mine medarbeidere til å prestere enda bedre i en hektisk hverdag. I tillegg har gode forelesere, med et enormt engasjement, gjort meg motivert til å studere mer innen ledelse."

Klas Vangen

Country Manager, Viking Footwear Norway

Praktisk informasjon

kursansvarlige

Øyvind Lund Martinsen

Øyvind Lund Martinsen er instituttleder og professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Han har også bakgrunn fra Forsvaret, der han blant annet har undervist i og forsket på ledelse, kreativitet, innsikt, personlighetspsykologi og motivasjon. 

Geir Thompson

Geir Thompson er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon. Han har en DBA fra Brunel University, og en mastergrad fra Universitet i Oslo. Videre har han skrevet bok om transformasjonsledelse, og har publisert forskningsartikler om situasjonsbestemt ledelse.

Forelesere

Kjersti Hatlevoll

Kjersti Hatlevoll har 18 års erfaring fra arbeid med voksnes læring og 13 års erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling i offentlig og privat sektor fra sitt arbeid som leder, konsulent, bedriftsrådgiver og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til lederutvikling, fra toppledelse til førstegangsledere, ledegruppeutvikling, teamledelse, prosjektledelse, assessment og ledercoaching på flere nivåer fra både akademia og konsulentvirksomhet. 

Jon Anders Lone

Jon Anders Lone har ni års erfaring innen ledelse og organisasjonsutvikling, hvor han har arbeidet både som konsulent og intern HR-rådgiver. Han er en erfaren underviser og foredragsholder, og har skrevet både praktiske orienterte bøker og publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Jon Anders har sin doktorgrad (ph.d.) i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Kjersti Hatlevoll

Kjersti Hatlevoll har 18 års erfaring fra arbeid med voksnes læring og 13 års erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling i offentlig og privat sektor fra sitt arbeid som leder, konsulent, bedriftsrådgiver og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til lederutvikling, fra toppledelse til førstegangsledere, ledegruppeutvikling, teamledelse, prosjektledelse, assessment og ledercoaching på flere nivåer fra både akademia og konsulentvirksomhet. 

Jon Anders Lone

Jon Anders Lone har ni års erfaring innen ledelse og organisasjonsutvikling, hvor han har arbeidet både som konsulent og intern HR-rådgiver. Han er en erfaren underviser og foredragsholder, og har skrevet både praktiske orienterte bøker og publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Jon Anders har sin doktorgrad (ph.d.) i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Vårens kurs og programmer gjennomføres som en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger, og gjennomføringene tilpasses hele tiden gjeldende smittevernsanbefalinger fra myndighetene.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020/vår 2021

1. samling: 21.09 - 23.09
2. samling: 23.11 - 25.11
3. samling: 25.01 - 27.01
4. samling: 12.04 - 14.04

Læringsplattformen Itslearning åpner 7. september.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.