-
Kurs bachelornivå

Prestasjons­ledelse

Medarbeidere som bryr seg er også medarbeidere som er mer produktive, lojale og verdifulle for organisasjonen. Dette programmet lærer deg hvordan du får ansatte til å prestere bedre.

Hvorfor Prestasjonsledelse?

Alle virksomheter er avhengige av ledere som kan inspirere, motivere og påvirke sine ansatte til å løfte egne prestasjoner. I arbeidslivet er det en nesten umettelig etterspørsel etter ledere som behersker ulike former for ledelse og som dermed er i stand til å tilpasse sin lederstil, strategi eller visjon like raskt som verden utvikler seg.  

I dette programmet får du verktøyene til å ikke bare sørge for at effektive kolleger fortsetter å prestere, men også til å snu negativ utvikling hos individer eller grupper i bedriften.  

Ved å basere undervisningen på de nyeste prinsippene innen forskning på ledelse, lærer du i tillegg god selvledelse og hvordan du bygger opp enkeltpersoner og teams til å effektivt styre seg selv.

Emneoversikt

  • Situasjonsbestemt ledelse: Hvordan påvirker du medarbeiderne i det daglige for å øke verdiskapningen på kort sikt?
  • Transformasjonsledelse: Hvordan mobiliserer du medarbeiderne mot en visjon som sørger for at selskapet er konkurransedyktig i fremtiden?
  • Teamledelse: I dagens arbeidsliv ser man stadig mer teamarbeid, der teamets dynamikk, utvikling og kreativitet er en forutsetning for suksess. Hvordan løfter du deres prestasjoner og påvirker dem til å bli selvgående enheter i virksomheten?
  • Selvledelse: Ta regien over eget liv og få innsikt i dine egne tanke- og handlingsmønstre gjennom praktiske øvelser, samt psykologi- og ledelsesteorier. God selvledelse handler om å påvirke seg selv til å prestere bedre.
  • Beslutningsfeller: Vi går gjennom beslutningsfeller og hvordan man kan komme forbi disse, slik at du unngår å bli veiviseren som leder resten av laget i feil retning.

Ved å dele opp undervisningen i hver sin kunnskaps-, prosess- og prosjektdel, blir den teoretiske og praktiske læringen relatert til din egen situasjon. I løpet av programmet bevisstgjøres deltakerne på egen atferd og tenkemåte, der målet er å utforme en personlig utviklingsplan for deg som leder.

Hvem passer programmet for

Dette programmet passer både for ledere med et ønske om å forbedre sine prestasjoner i samspill med sine medarbeidere, og for personer som har ambisjoner om å bli ledere. 

Praktisk informasjon

"Kurset har gitt meg trygghet som leder, og forståelse av hva som engasjerer og motiverer medarbeiderne og meg selv. Spesielt godt likte jeg undervisningsformen, som var lagt opp på en engasjerende måte."

Marianne Holme

Seksjonsleder for seksjon renhold, Sykehuset Østfold

kursansvarlige

Ytterstad, Stig

Stig Ytterstad er førstelektor ved institutt for ledelse og organisasjon. Han har undervist innenfor strategi og ledelse på BI i en årrekke, og da med et spesielt fokus på endringsledelse. Ytterstad har også bakgrunn fra Forsvaret og som rådgiver mot næringslivet.

Kjersti Hatlevoll

Kjersti Hatlevoll har 18 års erfaring fra arbeid med voksnes læring og 13 års erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling i offentlig og privat sektor fra sitt arbeid som leder, konsulent, bedriftsrådgiver og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til lederutvikling, fra toppledelse til førstegangsledere, ledegruppeutvikling, teamledelse, prosjektledelse, assessment og ledercoaching på flere nivåer fra både akademia og konsulentvirksomhet.

Forelesere

Kjersti Hatlevoll
Kjersti Hatlevoll

Kjersti Hatlevoll

Kjersti Hatlevoll har 18 års erfaring fra arbeid med voksnes læring og 13 års erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling i offentlig og privat sektor fra sitt arbeid som leder, konsulent, bedriftsrådgiver og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

Hun har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til lederutvikling, fra toppledelse til førstegangsledere, ledegruppeutvikling, teamledelse, prosjektledelse, assessment og ledercoaching på flere nivåer fra både akademia og konsulentvirksomhet.

 

Bilde av Lars Hæhre
Bilde av Lars Hæhre

Lars Hæhre

Lars Hæhre arbeider med utvikling av ledere og team i både private og offentlige organisasjoner. Han er utdannet psykolog og er opptatt av hvordan ledelse og samspill kan skape gode prestasjoner og resultater.

Jon Anders Lone
Jon Anders Lone

Jon Anders Lone

Jon Anders Lone har ni års erfaring innen ledelse og organisasjonsutvikling, hvor han har arbeidet både som konsulent og intern HR-rådgiver. 

Han er en erfaren underviser og foredragsholder, og har skrevet både praktiske orienterte bøker og publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Jon Anders har sin doktorgrad (ph.d.) i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 13.09 - 15.09
2. samling: 22.11 - 24.11
3. samling: 31.01 - 02.02 2024
4. samling: 10.04 - 12.04

Stavanger: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 18.10 - 20.10
2. samling: 29.11 - 01.12 
3. samling: 22.01 - 24.01 2024
4. samling: 08.04 - 10.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.