Bachelorprogram

Prestasjons­ledelse

Engasjerte medarbeidere er mer produktive, lojale og verdifulle for organisasjonen. Prestasjonsledelse handler om å få ledere til å skape resultater gjennom ansatte som presterer.

Hvorfor Prestasjonsledelse?

Det er ingen hemmelighet at engasjerte medarbeidere er mer produktive, kundefokuserte, lojale og verdifulle for sin organisasjon. Undersøkelser viser at medarbeideres engasjement er kritisk for veksten, resultatene og verdiutviklingen til selskapet. I dette programmet lærer du nettopp hvordan man øker de ansattes engasjement.

Arbeidslivet kjennetegnes av økende krav til kompetanse, selvstendighet, kreativitet og ytelse. Det er likevel viktig at dette ikke går på bekostning av helse og trivsel eller organisasjonens økonomiske og etiske prinsipper. Forskning og erfaring har vist at det finnes veier til å nå slike målsettinger og dette programmet er basert på de nyeste prinsipper innen disse viktige områdene.

Du får økt innsikt i, og blir bevisstgjort, dine tanke- og handlingsmønstre gjennom psykologi- og ledelsesteorier og praktiske øvelser . Du får også mulighet til å trene på å utvikle din evne til å lede deg selv og andre. Dermed står du bedre rustet til å takle press uten å bli stresset, samt at du øker din egen lederkapasitet. Du vil også bli bevisst hvordan du kan tilpasse lederstilen til utfordringene du står overfor, og på den måten fremme samspill mellom ledere og medarbeidere.

Programmet består av tre hovedområder:

  • En kunnskapsdel med gjennomgang av sentrale ledelsesteorier, herunder selvledelse, superledelse, situasjonsbestemt ledelse, transformasjonsledelse og ideologisk ledelse. Videre belyses temaene motivasjon, kreativitet, teamarbeid og beslutningstaking.
  • En prosessdel som tar sikte på å bevisstgjøre deg på egen atferd og tenkemåte. Dette danner grunnlag for utforming av en personlig utviklingsplan som du skal arbeide med i kursperioden.
  • En prosjektdel hvor den teoretiske og den praktiske læringen bearbeides mot egen sitasjon. Denne prosjektdelen skal munne ut i en prosjektoppgave. Prosjektet kan ta utgangspunkt i dine resultater fra en 360 graders vurdering av egen selvledelsesstil og munne ut i en drøfting av mulige forbedringsområder for utvikling av atferd og tenkemåte. Andre, mer tradisjonelle prosjekter kan også velges med fokus på programmets temaer. 

Emneoversikt

  • Oversikt og perspektiver på ledelse, situasjonsbestemt ledelse og regi på eget liv for å kunne prestere godt.
  • Motivasjon, ytelse og selvledelse.
  • Teamdynamikk, teamutvikling og kreativitet.
  • Transformasjonsledelse, ideologisk ledelse og dømmekraft.


Hvem passer programmet for?

Dette programmet passer både for ledere med et ønske om å forbedre sine prestasjoner i samspill med sine medarbeidere, og for personer som har ambisjoner om å bli ledere. 

"Programmet har gitt meg nyttige verktøy til hvordan jeg kan påvirke mine medarbeidere til å prestere enda bedre i en hektisk hverdag. I tillegg har gode forelesere, med et enormt engasjement, gjort meg motivert til å studere mer innen ledelse."

Klas Vangen

Country Manager, Viking Footwear Norway

Foreleser

Øyvind Lund Martinsen

Øyvind Lund Martinsen er professor ved institutt for ledelse og organisasjon.

Foreleser

Geir Thompson

Geir Thompson er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo/nett: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

Datoer kommer.

Stavanger: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

Datoer kommer.

Trondheim: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

Datoer kommer.

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 20.09 - 22.09
2. samling: 20.11 - 22.11
3. samling: 31.01 - 02.02
4. samling: 11.04 - 13.04

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

I Oslo gjennomføres programmet ved at du deltar på samlinger i kombinasjon med undervisning på nett. I Stavanger gjennomføres programmet kun samlingsbasert.

Alle gjennomføringene er tilpasset deg som er i full jobb.

Eksamensform

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som utgjør 60% av karakteren (18 poeng), samt en fem timers individuell, skriftlig eksamen som utgjør 40% av karakteren (12 poeng). 

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?