Bachelor of Management

Prosjekt­ledelse - trinnvis modell

Vi lærer deg hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter fra idé til gevinstrealisering. Programmet består av tre selvstendige kurs som bygger på hverandre.

Hvorfor Prosjektledelse - trinnvis modell?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I programmet gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.

Trinnvis modell

Programmet består av tre selvstendige kurs som bygger på hverandre, og gjennomførte kurs godkjennes som et bachelorprogram som kan inngå i graden Bachelor of Management. Programmet består av disse tre kursene:

Hvert kurs tar et semester. Hele programmet tar tre semestre på normert tid. Mer informasjon om kursene finner du på de enkelte kurssidene.

Emneoversikt

  • Prosjektkonseptet: Hva prosjekter er, forskjellige prosjekttyper, gjennomføringsmodeller, utvelgelse av prosjekter, kalkulasjon av prosjekter, lønnsomhet i prosjekter, fra fossefallsmodeller til agile metoder, standardiseringer, suksessfaktorer og fallgruver, flerdimensjonale suksesskriterier.
  • Prosjektplanlegging: Arbeid med behov og kravspesifikasjoner, overordnet planlegging av prosjekter, arbeid med mandat og interessenter, milepælplanlegging og forskjellige detaljplanleggings-teknikker, ressursplanlegging, samt analyse av usikkerhet og risiko og å estimere prosjektkostnader, og planlegging av gevinstrealisering og verdiskapning.
  • Prosjektorganisering: De forskjellige roller og funksjoner i prosjektorganisasjonen, interne og eksterne organisasjonsformer, utfordringer, virksomhetens prosjektkultur og prosjektmodenhet, og om arbeid i team og i distribuerte team, motivasjon og tillit i team, oppdragsgivers rolle spesielt og eierstyring.
  • Prosjektstyring: Daglig prosjektstyring, rapportering, oppfølging av prosjektets økonomi og fremdrift gjennom EV-management, prosjektmøter, anskaffelser og kontrakter, prosjekters styringsfaktorer og bruk av forskjellige styringsformer.
  • Prosjektledelse: Hva som er skiller prosjektledelse fra ledelse i linjeorganisasjonen, bruk av situasjonsbestemt ledelse, motivasjon, feedback, prosjektleders egenskaper, prosjektleders oppgaver, utvelgelse av prosjektleder, innovasjon i prosjekter, prosjektavslutning og kompetanseoverføring.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som leder prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som skal være eller er oppdragiver for prosjekter, sitter i styringsgrupper eller lignende. Det er også relevant for de som skal være prosjektmedarbeidere.

Praktisk informasjon

Foreleser

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Se hvert enkelt kurs:

Prosjektledelse 1
Prosjektledelse 2
Prosjektledelse 3

Søk nå