Bachelor of Management

Retorikk, kommunikasjon og ledelse

Retorikk er kunsten å overbevise, kunsten å få dine medmennesker til å tenke, føle og handle. Retorikk er påvirkning i tale og tekst, i språk og handling gjennom kommunikasjon. God retorikk er avgjørende for en god leder. Dette programmet gir deg innsikt i hvordan retorisk teori og praksis kan bygge opp din troverdighet som leder.

Hvorfor Retorikk, kommunikasjon og ledelse?

Noen av verdens fremste ledere har også vært glitrende retorikere. Er det bare store ord som skal til, eller er det noe mer? Retorikk fokuserer på ledelse som meningsskapende aktivitet, dvs. på lederens evne til å kommunisere gjennom:

 • argumentasjon som overbeviser – logos
 • moral og verdier som fundament for troverdighet - etos
 • følelser, fortellinger og utsmykking av språket som skaper engasjement og felles identitet – patos


Retorikk står sentralt i kommunikasjon og ledelse. Vi jobber med:

 • Din rolle som leder: din evne til å fremme din klokskap og kompetanse, din moral, og din velvilje og forstå dine lesere og lyttere
 • Din kommunikasjon og ditt språk: din evne til å fortolke virkeligheten, skape mening, definere mål og visjoner, skape fellesskap og kultur, og motivere til handling. Det betyr å framstille en sak klart og forståelig, overtale og argumentere effektivt, tilpasse språk og stil til situasjon, skape stolthet og engasjement i tale og tekst, og vise evne til dialog.
 • Din retoriske situasjon: din evne til å forstå hvordan tale og situasjon påvirker hverandre gjensidig; hvordan god retorikk tilpasser seg situasjonen, men også former den.

Emneoversikt

 • Troverdighet og argumentasjon
 • Stil og framføring
 • Krisekommunikasjon
 • Dialog og mellommenneskelig kommunikasjon
 • Retorikk, kommunikasjon og ledelse


Hvem passer programmet for?

Dette programmet passer for ledere, politikere, rådgivere, jurister, medieansatte, offentlig ansatte, teknologer, økonomer, taleskrivere o.l.

                                  

Praktisk informasjon

Foreleser

Maria Isaksson

Maria Isaksson er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur.

"Å planlegge taler og innlegg ut fra hele situasjonen og målgruppe, samt benytte forskjellige retoriske virkemidler, er noe av det viktigste jeg lærte av programmet."

Vegard Einan

Leder, YS privat

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 18.09 - 21.09
2. samling: 13.11 - 16.11
3. samling: 22.01 - 25.01
4. samling: 26.02 - 01.03
5. samling: 02.04 - 05.04

Samlinger kl. 09:00 - 17:00.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Søk nå