-
Kurs bachelornivå

Retorikk, kommunikasjon og ledelse

God retorikk er avgjørende for enhver leder. Dette programmet lærer deg hvordan du kan bruke retorikk til å påvirke andre med tale, tekst, språk og handling gjennom kommunikasjon.

Hvorfor Retorikk, kommunikasjon og ledelse?

Noen av verdens fremste ledere har også vært glitrende retorikere. Er det bare store ord som skal til, eller er det noe mer?

Dette programmet gir deg innsikt i hvordan retorisk teori og praksis kan bygge opp din troverdighet som leder. Vi fokuserer på din kommunikasjon gjennom: Argumentasjon som overbeviser (logos), moral og verdier som fundament for troverdighet (etos), og følelser, fortellinger og utsmykking av språket som skaper engasjement og felles identitet (patos).

Retorikk står sentralt i kommunikasjon og ledelse. Her jobber vi med:

Din rolle som leder: din evne til å fremme din klokskap og kompetanse, din moral, og din velvilje og forståelse av dine lesere og lyttere.

Din kommunikasjon og ditt språk: din evne til å fortolke virkeligheten, skape mening, definere mål og visjoner, skape fellesskap og kultur, og motivere til handling. Det betyr å fremstille en sak klart og forståelig, overtale og argumentere effektivt, tilpasse språk og stil til situasjon, skape respekt og engasjement i tale og tekst, samt vise evne til dialog.

Din retoriske situasjon: din evne til å forstå hvordan tale og situasjon påvirker hverandre gjensidig; hvordan god retorikk ikke bare tilpasser seg situasjonen, men også former den.

Emneoversikt

  • Troverdighet og argumentasjon
  • Stil og fremføring
  • Krisekommunikasjon
  • Dialog og mellommenneskelig kommunikasjon
  • Retorikk, kommunikasjon og ledelse


Hvem passer programmet for?

Dette programmet passer for ledere, politikere, rådgivere, jurister, medieansatte, offentlig ansatte, teknologer, økonomer, taleskrivere o.l.

                                  

"Kombinasjonen av retorikk, kommunikasjon og ledelse fremstod som et faglig kinderegg det var vanskelig å motstå. Ledelse i dagens samfunn handler i stor grad om evnen til å kommunisere godt, og er spesielt viktig for å lykkes med endringsprosesser og utviklingsarbeid. Retorikken gir deg byggesteinene og verktøyet for å lykkes med en tydelig historiefortelling. Flinke forelesere og muligheten til refleksjon og diskusjon med andre studenter, gjorde dette kurset både meningsfylt og faglig svært nyttig i mitt daglige virke."

Lars Erik Mørk

Kommunikasjonssjef, Gjensidigestiftelsen

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 23.10 - 26.10
2. samling: 04.12 - 07.12
3. samling: 22.01 - 25.01 2024
4. samling: 26.02 - 29.02
5. samling: 08.04 - 11.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.