Bachelorprogram

Retorikk, kommunikasjon og ledelse

God kommunikasjon er avgjørende for å bli en god leder, og alle kan lære å tale og skrive overbevisende. Dette programmet gir deg innsikt i innvirkningen av retorikk og dialog på arbeidsplassen og forståelse for språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst.

Hvorfor Retorikk, kommunikasjon og ledelse?

Noen av verdens fremste ledere har også vært glitrende retorikere. Dette programmet fokuserer på ledelse som en meningsskapende aktivitet, og på lederens evne til å skape engasjement og identifikasjon gjennom historiefortelling og symboler. 

Retorikk står sentralt i kommunikasjon og ledelse på flere måter:

 • Ledelse, for å fortolke virkeligheten, skape mening, definere mål og visjoner, skape fellesskap og kultur og motivere til handling.
 • Kommunikasjon og relasjoner, for å framstille en sak klart og forståelig, overtale og argumentere effektivt, tilpasse språk og stil til situasjon og kontekst, skape stolthet og engasjement i tale og tekst og vise evne til dialog.
 • Troverdighet, for å skape identifikasjon, "vi"-følelse og vise evne til å lytte.

I dette programmet jobber vi med kommunikasjon som samhandling, der lederens oppgave er å tilrettelegge for dialog og gjensidig læring mellom ulike aktører. Retorikk har historisk sett vært ledelsesfag nummer en, med en velutviklet teori om formidling og argumentasjon, og det legges stor vekt på å se teoretiske modeller i sammenheng med praktisk anvendelse gjennom erfaringsdeling og praktiske øvelser.

Programmet gir deg forståelse for språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst. Du skal kunne fremstille en sak klart og forståelig, og kunne planlegge, utvikle og holde en tale eller presentasjon. Du lærer verktøy for å argumentere effektivt og troverdig, samt engasjere ditt publikum i tale og tekst. Etter endt program skal du kunne identifisere god retorikk fra dårlig og forstå betydningen av meningsfull og effektiv språkbruk.

Emneoversikt

 • Troverdighet og argumentasjon
 • Stil og framføring
 • Krisekommunikasjon
 • Dialog og mellommenneskelig kommunikasjon
 • Retorikk, kommunikasjon og ledelse


Hvem passer programmet for?

Dette programmet passer for alle som ønsker å bli en bedre leder, og som ser kommunikasjon som et viktig verktøy for å skape engasjement og identifikasjon til organisasjonens målsetninger.

                                  

"Å planlegge taler og innlegg ut fra hele situasjonen og målgruppe, samt benytte forskjellige retoriske virkemidler, er noe av det viktigste jeg lærte av programmet."

Vegard Einan

Leder, YS privat

Foreleser

Maria Isaksson

Maria Isaksson er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

Datoer kommer.

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 19.09 - 22.09
2. samling: 07.11 - 10.11
3. samling: 30.01 - 02.02
4. samling: 06.03 - 09.03
5. samling: 17.04 - 20.04

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Programmet undervises over ett år, fordelt på fem samlinger. Undervisning er interaktiv, med stor vekt på gruppearbeid og diskusjoner.

Eksamensform

Deltakerne evalueres gjennom en prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren, og en 5-timers skriftlig eksamen som teller 40 %. Prosessevalueringen består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

 • Del 1: Prosjektoppgave. En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 15 sider, eksklusive vedlegg. Teller 50% av prosessevalueringen.
 • Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3.
 • Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?