Bachelor of Management

Retorikk, kommunikasjon og ledelse

God retorikk er avgjørende for enhver leder. Dette programmet lærer deg hvordan du kan bruke retorikk til å påvirke andre med tale, tekst, språk og handling gjennom kommunikasjon.

Hvorfor Retorikk, kommunikasjon og ledelse?

Noen av verdens fremste ledere har også vært glitrende retorikere. Er det bare store ord som skal til, eller er det noe mer? Dette programmet gir deg innsikt i hvordan retorisk teori og praksis kan bygge opp din troverdighet som leder, ved å fokusere din kommunikasjon gjennom:

 • Argumentasjon som overbeviser - logos
 • Moral og verdier som fundament for troverdighet - etos
 • Følelser, fortellinger og utsmykking av språket som skaper engasjement og felles identitet - patos

Retorikk står sentralt i kommunikasjon og ledelse. Her jobber vi med:

 • Din rolle som leder: evnen til å fremme din klokskap, kompetanse, moral, velvilje og forståelse for de du snakker eller skriver til.
 • Din kommunikasjon og ditt språk: evnen din til å fortolke virkeligheten, skape mening, definere mål og visjoner, skape fellesskap og kultur, og motivere til handling. Det handler om å fremstille en sak klart og forståelig, overtale og argumentere effektivt, tilpasse språk og stil til situasjon, skape stolthet og engasjement i tale og tekst, samt vise evne til dialog.
 • Din retoriske situasjon: evnen din til å forstå hvordan tale og situasjon på virker hverandre gjensidig; hvordan god retorikk ikke bare tilpasser seg situasjonen, men også former den.

 

Emneoversikt

 • Troverdighet og argumentasjon
 • Stil og fremføring
 • Krisekommunikasjon
 • Dialog og mellommenneskelig kommunikasjon
 • Retorikk, kommunikasjon og ledelse


Hvem passer programmet for?

Dette programmet passer for ledere, politikere, rådgivere, jurister, medieansatte, offentlig ansatte, teknologer, økonomer, taleskrivere o.l.

                                  

Praktisk informasjon

Foreleser

Maria Isaksson

Maria Isaksson er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun har en doktorgrad innen tverrkulturell argumentasjon, og har i sin forskning og undervisning fokusert på lederretorikk, politisk retorikk og organisasjonsretorikk.

"Å planlegge taler og innlegg ut fra hele situasjonen og målgruppe, samt benytte forskjellige retoriske virkemidler, er noe av det viktigste jeg lærte av programmet."

Vegard Einan

Leder, YS privat

Video

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder førsteamanuensis Maria Isaksson foredraget "Retorikk for ledere" hvor hun forteller om hvorfor ledertalen er en sentral del av moderne ledelse. 

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 18.09 - 21.09
2. samling: 13.11 - 16.11
3. samling: 22.01 - 25.01
4. samling: 26.02 - 01.03
5. samling: 02.04 - 05.04

Samlinger kl. 09:00 - 17:00.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Når kan jeg søke?