DLF Kompetanseprogram

Dagligvareleverandørenes forening (DLF) lanserte i 2012 et unikt kompetanseprogram for å styrke merkevarens posisjon og øke medlemsbedriftenes kompetanse i et stadig mer krevende marked. Programmet er eksklusivt for medlemmer i DLF.

DLF Kompetanseprogram omfatter økonomi, salg, merkevareledelse og forbrukeratferd, skreddersydd for vår bransje. Programmet er utviklet i samarbeid med BI og er spisset mot kategoriinnsikt, kategoriutvikling og styrking av salgs- og kategoriarbeidet mot kjedene - drevet av merkevarer. Studiet gir 15 studiepoeng og kan brukes i en bachelorgrad.

Hvem kan delta?

I tillegg til KAM og medarbeidere innen salg og kategoriledelse, er programmet også relevant for de som ikke har direkte salgs- eller kategoriutviklingsansvar, herunder medarbeidere innen kommunikasjon, logistikk, marked, produktledelse med flere. Bedriften avgjør selv antall og hvem de ønsker å videreutdanne for å øke relevant kompetanse, for eksempel medarbeidere med stort potensial som man ønsker skal utvikle seg for å forbli i bedriften. Programmet er eksklusivt for DLFs medlemsbedrifter, og det kan delta flere fra samme bedrift.

Læringsutbytte

Programmet gir økt forståelse for verdikjede og mekanismer i bransjen, gjennom kunnskap om hva som styrer kjedenes beslutninger og hvordan man kan sikre seg en bedre posisjon som aktiv kategoriutviklinger. Deltakerne får en god forståelse for prosesser og metodebruk, slik at kompetansen kan videreføres og benyttes av hele bedriften. Programmet skal styrke bedriftenes evne til å skape kategorivekst med lønnsom utvikling gjennom sine merkevarer.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til DLF Kompetanseprogram:

E-post: info@bi.no
Telefon: 464 10 000

Praktisk informasjon

  • DLF Kompetanseprogram gjennomføres vanligvis over tre samlinger på høsten og tre samlinger på våren ved Handelshøyskolen BI - campus Oslo, Nydalen.
  • Undervisningen består av forelesninger og samlinger med bransjerelaterte cases og nettstøttet læring.
  • Underveis får deltakerne case/mindre oppgaver som må bestås for å få gå opp til hjemmeeksamen og prosjektoppgave.

Brosjyre for gjennomføring 2019-2020.